De wereld van ICS

6 trends voor de inkoop van facilitaire dienstverlening

Het klimaat eist meer en meer de aandacht, allerlei innovaties vliegen ons om de oren en er is om verschillende redenen meer aandacht voor de menselijke maat. De wereld om ons heen verandert. En snel ook. Het is van belang om hier ook met de inkoop van soft services op in te spelen. Daarom: 6 trends en ontwikkelingen voor de inkoop van facilitaire dienstverlening.

Wat zijn hard services en soft services ook alweer?

Binnen facility management wordt onderscheid gemaakt tussen hard en soft services. Hard services zijn diensten die zich richten op het gebouw zelf, de inrichting en installaties. Soft services zijn diensten die zich richten op de gebruiker, zoals schoonmaak, catering en receptie.

#1. Van lineair naar circulair

We zullen er met z’n allen nog hard aan moeten trekken, maar in 2050 moet de CO2-uitstoot met 95 procent zijn afgenomen om de opwarming van de aarde te beperken. Dat betekent dat ook het proces van inkoop duurzaam moet gaan verlopen. Van beleid tot inkoop en van contractmanagement tot opdrachtgeverschap; de focus komt te liggen op circulariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

#2. Meer aandacht voor social impact

Ofwel: meer inkopen met aandacht voor social return en duurzaamheid. We zien al dat de overheid hierin een voortrekkersrol neemt. De verwachting is dat die trend zich zal blijven voortzetten. Ook binnen ICS wordt veel aandacht besteed aan social return. Lees hier waarom.

#3. True pricing

Het kijken naar de échte prijs van facilitaire dienstverlening is een ontwikkeling die al langer gaande is. Men kijkt niet alleen naar de prijs van het product of de dienst, maar heeft men ook aandacht voor gerelateerde kosten als grondstoffengebruik en interne implementatiekosten.

#4. SMART-doelstellingen

In de wereld van facilitaire dienstverlening worden al heel lang dezelfde gunningscriteria gebruikt om de juiste partner te selecteren. Maar steeds vaker komt de vraag om die criteria inzichtelijk en meetbaar te maken. SMART-doelstellingen worden meer en meer de basis: Specifiek, Meetbaar Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

#5. Meer samen optrekken in de keten

Van inkopers wordt steeds vaker verwacht dat zij inzicht hebben in het gehele proces, ook van het proces vóór aankoop. Onderwerpen als ethiek en duurzaamheid zijn op dit moment ontzettend belangrijk. Om die reden is samenwerking binnen de keten cruciaal. Als ICS nemen wij zelf graag de voortrekkersrol binnen de keten als het gaat om innovatie in facilitaire dienstverlening.

#6. De pandemie verandert de focus van de inkoop van facilitaire dienstverlening

In het begin van de coronapandemie veranderde het kantoorleven plotsklaps. Thuiswerken werd de norm, alleen bij hoge uitzondering mochten medewerkers naar kantoor. De vraag is: wat is de impact hiervan op de lange termijn? Is de functie van het kantoor definitief veranderd van werk- naar ontmoetingsplek? En hoe richt je hier de facilitaire dienstverlening op in? Dat de pandemie op ons werkend leven een blijvende impact heeft is vrijwel zeker. Hiermee zal ook de focus van de inkoop van facilitaire dienstverlening veranderen.

Meer weten?

Een schone, veilige en gezonde werkomgeving begint bij de inkoop van facilitaire dienstverlening. Ons credo: we doen het samen. Samen elke dag beter. Wil je meer weten over hoe we dat doen?