Duurzaamheid

Samen elke dag
duurzamer

Bij ICS zorgen we voor elkaar en voor onze planeet

We zijn ons bewust van onze gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid voor een betere wereld en toekomst voor onze jongste generaties. Daarom hebben wij in 2020 ons duurzaamheidsprogramma ‘A Better Tomorrow” ontwikkeld

Een programma dat mensen in alle lagen van de organisatie meeneemt en begeleidt in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van ons, onze opdrachtgevers én onze ketenpartners. Hierbij staat het voorkomen en elimineren van verspillingen centraal

1.
Lean
2.
Medewerkers
3.
SROI
4.
CO2
5.
Afval
Swipe
A Better Tomorrow

Ons commitment

Binnen vijf jaar hebben 50 klanten van ICS het duurzaamheidsprogramma A Better Tomorrow geadopteerd wat aantoonbaar heeft geleid tot het wegnemen van verspillingen.

Binnen drie jaar heeft ICS 25% ‘waste’ gereduceerd bij opdrachtgevers die ons duurzaamheidsprogramma hebben geadopteerd.

We gaan van uitvoeren naar circulair ondernemen, dat betekent in de kern:
1.
Circulair ondernemen
Maximaliseren van waardebehoud van materiaal en middelen
2.
Circulair ondernemen
Minimaliseren van de impact op het milieu
3.
Circulair ondernemen
Optimaliseren van de samenwerking
Swipe
A Better Tomorrow

Ons ecosysteem

Om onze duurzaamheidsambitie te realiseren, is het noodzakelijk om samen te werken met onze opdrachtgever én de overige stakeholders. Dit ‘ecosysteem’ is gebaseerd op:

  • het creëren van nieuwe coalities
  • samenwerking gericht op de lange(re) termijn
  • wederkerigheid
  • het leveren van bijdragen aan een gedeeld en overstijgend belang
  • bereidheid om te investeren in duurzaamheid
Planet
Verantwoorde consumptie en productie
Planet
Schoon water en sanitair
Planet
Klimaatactie
Planet
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
People
Goede gezondheid en welzijn
People
Eerlijk werk en economische groei
People
Ongelijkheid verminderen
Swipe
A Better Tomorrow

Sustainable Development Goals

A Better Tomorrow draagt bij aan 7 Sustainable Development Goals, en richt zich zowel op de aspecten Planet als People. Ieder jaar stellen wij een duurzaamheidsagenda vast, waarin wij deze thema’s vertalen naar concrete beleidsdoelstellingen, projecten en samenwerkingen met onze klanten en partners. Input hiervoor komt enerzijds vanuit onze participatie in verschillende MVO-platforms zoals MVO-Nederland, Commissie KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) van Schoonmakend Nederland en het Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. Anderzijds stellen wij doelen vanuit onze eigen visie op mens en milieu die aansluiten bij die van onze opdrachtgevers. De behaalde resultaten rapporteren wij in ons jaarverslag en via de managementrapportages voor onze opdrachtgevers.

Social Return on Investment

Sociaal werkgeverschap

Onze werkmaatschappij Podium voor Talent biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI) een (nieuwe) kans om volwaardig deel uit te maken van de arbeidsmarkt. Denk aan mensen met een lichamelijke of geestelijk beperking, mensen uit de bijstand of statushouders. En ook leerlingen vanuit een MBO of HBO kunnen via een stage bij ICS terecht. Wij zorgen ervoor dat deze mensen een podium krijgen bij onze opdrachtgevers. Wij stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling door opleidingen aan te bieden. Met bij goed functioneren de mogelijkheid tot een vaste baan bij ICS. Zij worden dagelijks begeleid door onze opgeleide jobcoaches die hen ondersteunen bij hun werk. Hierdoor is de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd en blijven de prijzen marktconform. Wij werken hierbij samen met gemeenten, sociale werkvoorzieningen en instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs.

ICS Wereld

De duurzame wereld van ICS

ICS aan het woord
"In vergelijking met vroeger gebruiken we nu veel duurzamere materialen en middelen. Een mooi voorbeeld is probiotica. Hiermee belasten we het milieu minimaal. Sterker nog, de bacteriologische werking zorgt voor afbraak van vuil en stimuleert een aangename geur"
Abdullah Sari
Operationeel Directeur Noord

VRAAG NU VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Isabel van Dijk
Servicedesk