Duurzaamheid

A Better
Tomorrow

We zijn ons bewust van onze gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid voor een betere wereld en toekomst voor onze jongste generaties. Daarom hebben wij in 2020 ons duurzaamheidsprogramma ‘A Better Tomorrow” ontwikkeld.

Een programma dat mensen in alle lagen van de organisatie meeneemt en begeleidt in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van ons, onze opdrachtgevers én onze ketenpartners. Hierbij staat het voorkomen en elimineren van verspillingen centraal.

 

Lees hier ons Jaarverslag Duurzaamheid 2023.

1.
Lean
2.
Medewerkers
3.
SROI
4.
CO2
5.
Afval
Swipe
A Better Tomorrow

Ons commitment

Binnen vijf jaar hebben 50 klanten van ICS het duurzaamheidsprogramma A Better Tomorrow geadopteerd wat aantoonbaar heeft geleid tot het wegnemen van verspillingen.

Binnen drie jaar heeft ICS 25% ‘waste’ gereduceerd bij opdrachtgevers die ons duurzaamheidsprogramma hebben geadopteerd.

We gaan van uitvoeren naar circulair ondernemen, dat betekent in de kern:
1.
Circulair ondernemen
Maximaliseren van waardebehoud van materiaal en middelen
2.
Circulair ondernemen
Minimaliseren van de impact op het milieu
3.
Circulair ondernemen
Optimaliseren van de samenwerking
Swipe
A Better Tomorrow

Ons ecosysteem

Om onze duurzaamheidsambitie te realiseren, is het noodzakelijk om samen te werken met onze opdrachtgever én de overige stakeholders. Dit ‘ecosysteem’ is gebaseerd op:

  • het creëren van nieuwe coalities
  • samenwerking gericht op de lange(re) termijn
  • wederkerigheid
  • het leveren van bijdragen aan een gedeeld en overstijgend belang
  • bereidheid om te investeren in duurzaamheid
People
Goede gezondheid en welzijn
Planet
Schoon water en sanitair
People
Eerlijk werk en economische groei
People
Ongelijkheid verminderen
Planet
Verantwoorde consumptie en productie
Planet
Klimaatactie
Planet
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Swipe
A Better Tomorrow

Sustainable Development Goals

A Better Tomorrow draagt bij aan 7 Sustainable Development Goals, en richt zich zowel op de aspecten Planet als People. Ieder jaar stellen wij een duurzaamheidsagenda vast, waarin wij deze thema’s vertalen naar concrete beleidsdoelstellingen, projecten én samenwerkingen met onze klanten en partners. Input hiervoor komt enerzijds vanuit onze participatie in verschillende MVO-platforms, zoals: MVO-Nederland, Commissie KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) van Schoonmakend Nederland en het Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. Anderzijds stellen wij doelen vanuit onze eigen visie op mens en milieu die aansluiten bij die van onze opdrachtgevers. De behaalde resultaten rapporteren wij in ons jaarverslag en via de managementrapportages voor onze opdrachtgevers.

VRAAG NU VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Isabel van Dijk
Servicedesk