Over ons

Onze visie
op HR

Door continu te investeren in onze medewerkers, maken wij het verschil; elke dag weer. Immers, tevreden medewerkers leiden tot tevreden opdrachtgevers en tevreden eindgebruikers.

Voor ICS geldt dat onze medewerkers het succes bepalen van de organisatie. Of het nou gaat om hogere doelmatigheid, meer kwaliteit en veiligheid of meer flexibiliteit. Het zijn onze medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie ons succes bepalen. De HR-strategie fungeert hierbij als kompas.

Over ons

Ons HR-beleid

Naast vakinhoudelijke kennis, sturen wij in ons HR-beleid op:

  • Competenties: Wij hebben deze verankerd in onze vier kernwaarden Trots, Oog voor detail, Eigenaarschap en Trouw; oftewel TOET.
  • Stimuleren zelfredzaamheid: Wij helpen onze medewerkers een zelfstandig bestaan op te bouwen in de maatschappij. Taalvaardigheid is daarbij een belangrijk onderdeel.
  • Ontplooiing: Wij stimuleren medewerkers opleidingen te volgen
  • Veiligheid en ergonomie: Wij bieden onze medewerkers alle instrumenten om veilig en gezond te kunnen werken.
  • Voorkomen en elimineren van verspillingen: Wij betrekken in alle lagen van ons bedrijf onze medewerkers om verspillingen terug te dringen. Bijvoorbeeld door het Beste Idee van ICS.
Over ons

ICS Academy

Ons opleidingsbeleid borgen wij in een Persoonlijk Ontwikkel Plan voor iedere medewerker. Alle opleidingen en trainingen bieden wij aan vanuit de ICS Academy in Eindhoven. De Academy biedt deels verplichte en deels facultatieve opleidingen en trainingen. Bij het voltooien van een module ontvangen de deelnemers een diploma of certificaat. Per opdrachtgever hebben wij door middel van een inzetbaarheidsmatrix transparant in kaart wat het opleidingsniveau van onze medewerkers is.

De Academy richt zich op drie aspecten:

  1. Operational excellence: Vakmanschap en een stabiele kwaliteit van onze diensten bereiken wij door operationeel zoveel mogelijk een uniforme werkwijze te hanteren. Hiervoor is het nodig dat onze uitvoerende medewerkers op de hoogte zijn van de laatste technieken, innovaties en inzichten en dat ze tijdig geschoold zijn.
  2. Klantspecifieke opleidingen: Afhankelijk van de opdrachtgever volgen onze medewerkers specifieke trainingen. Hierbij kan de focus liggen op bijvoorbeeld schoonmaaktechniek, schoonmaakomgeving, veiligheid en hospitality. Met als doel om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van onze opdrachtgever.
  3. Invullen ambities: In ons opleidingsbeleid is een belangrijk doel het boeien en binden van medewerkers. Het bieden van mogelijkheden om persoonlijke ambities in te vullen, is hierbij van groot belang. Tijdens de POP-gesprekken inventariseren wij deze en zo mogelijk passen wij de POP hierop aan.

Naast klassikale trainingen bieden wij E-Learning aan via de ICS-Werknemersapp, waartoe alle medewerkers via een eigen inlog toegang hebben. Daarnaast biedt deze app informatie over onder andere nieuwsberichten, werkroosters, verlofdagen, loonstroken en ons bedrijfsreglement.

ICS Academy
Podium voor talent

Niemand aan
de zijlijn

Onze werkmaatschappij Podium voor Talent biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (nieuwe) kans (Social Return on Investment). Denk aan mensen met een lichamelijke of geestelijk beperking, mensen uit de bijstand of statushouders. En ook leerlingen vanuit een MBO of HBO kunnen via een stage bij ICS terecht. Wij zorgen ervoor dat al deze mensen een podium krijgen en volwaardig deel kunnen uitmaken van de arbeidsmarkt. Wij stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling door werk en opleidingen aan te bieden. Met bij goed functioneren de mogelijkheid tot een vaste baan bij ICS.

Zij worden dagelijks begeleid door professionals die goed zijn opgeleid en hen ondersteunen bij hun werk. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd en blijven de prijzen marktconform. Wij werken hierbij samen met gemeenten, sociale werkvoorzieningen en speciaal en voortgezet onderwijs.

Duurzame inzetbaarheid

Samen in je Kracht

We besteden dagelijks aandacht aan het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. Dit doen wij op basis van 5 pijlers: doorontwikkeling, vitaliteit, verzuimpreventie, sociale betrokkenheid en Social Return on Investment (SROI).

Deze pijlers hebben we samengevoegd in ons duurzame inzetbaarheidsprogramma ‘Samen in je Kracht’.

ICS aan het woord
"Na een gunning ga ik direct met mijn team aan de slag om de overgang en werving van de facilitaire medewerkers te verzorgen. Tijdens groepsmeetings en individuele gesprekken leggen wij uit hoe het bij ICS allemaal in zijn werk gaat, zodat zij zich snel thuis voelen binnen ons familiebedrijf"
Annemiek de Jong
HR Manager

VRAAG NU VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Isabel van Dijk
Servicedesk