Sector

Industrie

Efficiënter, veiliger en duurzamer
Industrie

Industriële reiniging; efficiënter, veiliger en duurzamer

Binnen de industrie richt ICS zich op het leveren van een brede facilitaire dienstverlening waarbij veiligheid en minimale stilstand van machines geborgd zijn. Wij staan paraat als het gaat om efficiënte, veilige en duurzame industriële reiniging.

Wij beschikken over goed geschoold personeel dat is opgeleid is in de ICS Academy en beschikt over een VCA-certificering. Daarnaast wordt er op de Academy veel aandacht besteed aan bewustwording voor veiligheid en het minimaliseren van risico’s.

Meer waarde door ketensamenwerking
Meer waarde door ketensamenwerking
Industrie

Meer waarde door ketensamenwerking

Onze Lean experts van Consultancy & Facility Management gaan graag in de lead om samen met de overige facilitaire ketenpartners kennis en kunde bij elkaar te brengen om zo extra waarde te creëren voor onze opdrachtgever en verspillingen uit de keten te elimineren.

Binnen zo’n te vormen coalitie ontstaat synergie en kostenoptimalisatie. Maar bovenal, het primaire proces van onze gezamenlijke klant wordt optimaal ondersteund.

Industrie

Specialistische industriële reiniging en onderhoud

De afdeling Specialistische Reiniging van ICS verzorgt de schoonmaak rondom en aan machines en apparatuur. De medewerkers beschikken over alle materialen en middelen om dit professioneel en veilig uit te voeren.

Alle protocollen die hierbij kunnen gelden, kennen zij en tijdens toolboxmeetings wordt deze kennis getoetst en opgefrist. Dit registreren wij in een inzetbaarheidsmatrix, zodat onze opdrachtgever de zekerheid heeft dat wij alleen gekwalificeerd personeel inzetten voor industriële reiniging en onderhoud.

Een lekker en gezond cateringassortiment
Industrie

Meer dan alleen industriële reiniging

Voor de industriële sector bieden wij niet alleen industriële reiniging en onderhoud; ook de inwendige mens kan bij ICS terecht. Wij bieden een breed assortiment aan eten en drinken, op elk moment van de dag, rekening houdend met eventuele shifts. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een buffet, dagmenu’s of à la carte op bestelling.

Voor de kleinere klanten bieden wij als alternatief ‘een gedekte tafel’ aan voor een gezamenlijke maaltijd of vendingmachines voor selfservice.

Klant aan het woord
“HTCE wil de komende jaren op het gebied van innovatie en duurzaamheid voorop lopen. ICS past daar heel goed bij. Wij kijken heel goed naar de dienstverlening en manier van werken van onze leveranciers. ICS viel daarin echt positief op ten opzichte van de andere partijen”
Anne van Wijchen
Inkoop- en Contractmanager Facility Management

VRAAG NU VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Isabel van Dijk
Servicedesk