Dienst

Consultancy

Consultancy

Consultancy &
Facility Management

Organisaties willen altijd slimmer, beter, duurzamer en goedkoper. Net als wij! Maar waar te beginnen? En hoe krijg je je achterban mee in je strategie? Dit vraagt een goede doelstelling, projectaanpak en voldoende expertise. De consultants van ICS helpen u graag verder. Zij hebben tal van bedrijven en instellingen geadviseerd en ondersteund bij verbeter- en optimalisatieprojecten.

Van een relatief simpele aanpassing van een schoonmaakwerkprogramma of het aanpassen van het assortiment voor de lunch, tot aan het volledig integreren van het facilitaire dienstenpakket. Ieder project levert een bijdrage aan een of meer van de volgende vier pijlers: (belevings)kwaliteit, medewerkerstevredenheid, efficiency en duurzaamheid.

Consultancy

Facility Management

Wilt u uw inspanningen voor het beheren van al uw losse facilitaire diensten vereenvoudigen? Bent u op zoek naar synergie, uniformiteit of innovatie? Wilt u regie houden maar de zorg over het vakkundig uitvoeren van de afzonderlijke diensten overlaten aan een specialist? De facility managers van ICS zorgen voor het volledige beheer, zodat u zich kunt focussen op uw primaire proces. We nemen het hele project uit handen, bundelen de diensten  en ontzorgen u van a tot z. Ook het initiëren en leiden van een FM-coalitie, uitvoeren van leveranciersmanagement (benchmarking) en detacheren van onze specialisten of a.i. facility managers in uw organisatie behoren tot de mogelijkheden.

Wist u dat....

  • .... onze consultants en facility managers momenteel ingezet worden bij 5 key accounts?
  • .... zij allemaal beschikken over HBO-niveau en hun vakkennis continu vergroten in de ICS Academy?
  • .... onze consultants en facility managers door onze opdrachtgevers beoordeeld worden met een 8,7?
  • .... twee van hen na hun afstudeerstage bij ICS in dienst zijn gekomen?
Consultancy

Consultancy

Onze consultants werken op basis van het ICS Continu Verbeter Programma (CVP). Het CVP heeft als doel om facilitaire processen te optimaliseren en verspillingen te elimineren. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van uw duurzaamheidsbeleid, het realiseren van synergie tussen afzonderlijke facilitaire diensten of het begeleiden van een reorganisatie van uw facilitair bedrijf. Zij leiden het project van begin tot eind.

We doen het samen

Onze consultants kijken verder dan onze eigen diensten alleen. Zij analyseren de  facilitaire keten als geheel. Daartoe initiëren zij een overkoepelend overleg tussen alle ketenpartners en de opdrachtgever. Zeker op het snijvlak van afzonderlijke diensten is veel winst te behalen.

We doen het duurzaam

Veel organisaties willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het duurzaamheidsprogramma A Better Tomorrow van ICS biedt een stappenplan om hen hierbij te helpen. Het terugdringen van verspillingen staat onder andere hierbij centraal.

We doen het in partnership

Door de facilitaire dienstverlening samen met de opdrachtgever te analyseren en verbeteringen door te voeren, verandert de relatie van klant-leverancier naar een gebaseerd op partnership voor de lange termijn. Met een hogere kwaliteit en efficiency tot gevolg. Oftewel, een win-win voor allebei.

ICS aan het woord
"Als Business Unit Manager Consultancy is mijn rol het doorontwikkelen van onze keyaccounts waarbij ik, aan de hand van ons Continu Verbeter Programma, projecten uitvoer op het gebied van kostenefficiëntie, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Hierbij verbind ik mijn klanten met elkaar om best practices uit te wisselen"


Romy Waterman
Business Unit Manager Consultancy
2.800
medewerkers
tot uw dienst
45
jaar ervaring
8,7
klanttevredenheid
1.150
tevreden
klanten
ICS belofte

Samen elke dag beter