Jaarverslag Duurzaamheid 2023: continue inzet voor een duurzame toekomst

Al bijna 50 jaar zijn we als ICS Groep bezig met duurzaamheid. In ons werk doen we alles met oog voor mens, milieu en maatschappij. We blijven ons hierbij inzetten voor duurzaamheid en innovatie in al haar facetten. Het Jaarverslag Duurzaamheid richt zich op de behaalde resultaten van 2023 en onze doelen voor het aankomende jaar.

Er is steeds meer bewustzijn van de impact die bedrijven maken op de mens en het milieu. Bedrijven kijken al lang niet meer alleen hoe zij zelf duurzamer kunnen ondernemen, maar hoe het proces in de gehele keten duurzamer kan. Zo wordt er steeds vaker gekozen voor een leverancier die op een zo duurzaam mogelijke wijze opereert. Volgens ons is dit een belangrijke stap in de goede richting. Transparantie is daarbij het sleutelwoord. Met een eerlijk verhaal dragen we samen een steentje bij aan de wereld om ons heen.

Duurzame resultaten 2023

In 2023 heeft ICS aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van verduurzaming, met hoogtepunten als de introductie van de Stuurgroep Duurzaamheid & Innovatie, de ontwikkeling van de MVO-scorecard en de organisatie van externe stakeholderbijeenkomsten t.b.v. (keten)samenwerking en talloze andere initiatieven.  Daarnaast  verbeterden we de medewerkerstevredenheidsscore , behaalden we onze her-certificeringen en testten we een nieuw vitaliteitsplatform voor onze medewerkers.

Ons jaarverslag is opgebouwd aan de hand van onze vier focusgebieden voor duurzaamheid: CO2-uitstoot, verspilling, inkoop en mens. Bij ieder onderdeel lichten wij onze kijk hierop en de behaalden resultaten uitgebreid toe.

Doelstellingen

Met het oog op de toekomst stellen we ambitieuze doelen voor 2024, waaronder verdere verlaging van brandstof- en energieverbruik, de verdere uitrol van ons systeem voor datagedreven schoonmaak, Optimize®, bij opdrachtgevers en een focus op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Ook werken we hard aan de CSRD-wetgeving, om al in 2024 te kunnen rapporteren en monitoren. Wat certificeringen betreft, is het doel om drie nieuwe certificeringen te behalen: EcoVadis brons, ISO 20400 en ISO 26000.

Als ICS blijven we ons inzetten voor een groenere toekomst en steven we ernaar om de impact op milieu en klimaat te minimaliseren. De komende jaren bouwen we onze duurzame missie verder uit en verwachten we nog meer mooie innovaties ten behoeve van de waardeketen te ontwikkelen. Wij geloven in de toekomst en hebben het volle vertrouwen dat we kunnen bijdragen aan een betere wereld, nu en voor volgende generaties.

Lees hier het ICS Jaarverslag Duurzaamheid 2023.