Nieuwsbericht

Intermaris vindt outcomegerichte schoonmaakpartners

Sinds 1 april 2020 mogen schoonmaakbedrijven ICS Groep en Breedweer Facilitaire Diensten het schoonmaakonderhoud uitvoeren voor woningstichting Intermaris. Het contract tussen de bedrijven en Intermaris, die woningen aanbiedt in Hoorn en Purmerend, kent een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Innovatie en duurzame aanpak

Intermaris stelt hoge eisen aan kwaliteit van schoonmaak en zocht naar proactieve en innovatieve partners met een duurzame aanpak. Via een nationale aanbesteding kwam zij uit bij ICS Groep en Breedweer Facilitaire Diensten. Beiden maken gebruik van innovaties en slimme technieken in de schoonmaakbranche, zoals het inzetten van een rugstofzuiger, een Imop en de toepassing van nano coating.

Outcomegericht schoonmaakonderhoud

ICS Groep en Breedweer Facilitaire Diensten richten zich op outcomegericht schoonmaken, een nieuwe aanpak voor het reinigen van wooncomplexen. Deze aanpak ligt in het verlengde van een resultaatgerichte aanpak. De verantwoordelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden ligt volledig bij de schoonmaakmedewerker. De medewerker bepaalt wat nodig is om aan het kwaliteitsniveau te voldoen. Dat doet hij bijvoorbeeld aan de hand van beeldmateriaal, zoals foto’s van de ruimten en van eyecatchers die extra aandacht vragen, of van een omschrijving van het opleverniveau van de ruimte.

Gedragsverandering stimuleren

Een ander voorbeeld van praktijkgerichte innovatie is het stimuleren van bewoners om hun afval in de afvalbak te deponeren. Dit wordt gedaan door simpele aanpassingen zoals afvalbakken aantrekkelijker en zichtbaarder te maken, maar ook door ze te voorzien van een afbeelding of stimulerende tekst, of het plaatsen van ‘voetstappen’ richting de afvalbak of afvalnet.

Over Intermaris

Intermaris verhuurt ruim 17.000 sociale huurwoningen in Hoorn en Purmerend. In haar dienstverlening stelt zij de bewoner centraal en zet zij zich in voor een leefbare omgeving. Schoon, heel en veilig zijn hierbij de belangrijkste kaders.