Nieuwsbericht

ICS community coach van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Ook dit jaar is ICS betrokken bij het community coachprogramma van Samen voor Eindhoven. In navolging van de coaching van Stichting Welzijn New Beginning is er dit jaar een match gevonden met Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE). Gedurende 9 maanden is ICS ‘sparringpartner’ en coach van VHE, met als doel de stichting naar een hoger niveau te brengen.

Maatjes in Eindhoven

Onder de noemer Maatje040 werkt Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven met vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten om andere mensen te hepen. Een zogenaamde hulpvrager wordt gekoppeld aan een vrijwilliger voor een bepaalde hulpvraag. Van BoodschapMaatje tot BuddyMaatje en van KlusMaatje tot AdministratieMaatje.

Meer matches creëren

Door deelname aan de community coachprogramma biedt ICS toegang tot marketing, technologie, strategie, communicatie en middelen aan Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. “Samen met Judith van de Belt (directeur VHE) hebben we geïnventariseerd waar de behoefte ligt. Vooral op het gebied van automatisering en technologie is er nog winst te halen, zodat er nog meer matches gemaakt kunnen worden tussen de vrijwilliger en hulpvrager. We hebben hierbij onze partner Power-S aangehaakt om een nieuw systeem te implementeren. Het werk voor de vrijwilligers op kantoor wordt hierdoor vergemakkelijkt en er worden sneller en  meer matches gecreëerd”, aldus Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep en Community Coach).

Op dit moment wordt er samen met VHE een inventarisatie gemaakt van de wensen voor het nieuwe systeem. Vervolgens wordt het gebouwd en geïmplementeerd. ICS begeleidt het project en zal ook na implementatie als coach en vraagbaak voor het systeem fungeren.

Over Community Coachprogramma

Het Community Coachprogramma is opgezet door Samen voor Eindhoven. Het doel van dit programma is om in de regio Eindhoven samen meer maatschappelijke impact te bereiken door pro bono advies een integraal onderdeel van de strategie van een non-profit organisatie te maken. Het eigen netwerk wordt verbreed doordat er contact is met andere non-profit organisaties en bedrijven in de regio. De community coach is het aanspreekpunt de stichting en sparringpartner, steuntje in de rug en helpt de stichting met het helder formuleren van de vraag en ambitie.

Het werk voor de vrijwilligers op kantoor wordt hierdoor vergemakkelijkt en er worden sneller en meer matches gecreëerd

Bart van der Sluijs
Algemeen directeur