Nieuwsbericht

ICS coacht Stichting Welzijn New Beginning

Door deelname aan het initiatief Samen voor Eindhoven zet ICS zich samen met andere bedrijven in voor een hechtere samenleving. Door verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties tonen we betrokkenheid door inzet van kennis, vaardigheden en medewerkers. Vooroordelen verdwijnen, verschillen worden kleiner en we verrijken elkaar.

Coaching en kennisdeling

Een jaar lang gaat ICS Stichting Welzijn New Beginning coachen. “We zijn gestart met het in kaart brengen van de droom van de oprichters van deze organisatie: het creëren van een zelfredzame samenleving, waarin iedereen ongeacht afkomst, geslacht en achtergrond de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en zijn eigen kracht te ontdekken”, aldus Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep b.v.).

Stichting Welzijn New Beginning zorgt voor ontmoetingen tussen mensen en organisaties in de wijk, dit doet zij door het organiseren van (vrijetijds-) activiteiten en het geven van trainingen, cursussen en informatiebijeenkomsten. Op deze manier draagt de stichting bij aan samenredzaamheid, integratie, bewustwording en gelijkwaardigheid. Bart: “Als community coach is mijn doel om het bereik van de stichting te vergroten en te zorgen voor een grotere sociale impact. We zoeken samen naar (financiële) middelen, kansen en vrijwilligers.”

Integratie

Bart: “Iedere twee weken zorgen we voor een ICS spreekuur op locatie. We ondersteunen ze met vraagstukken, zoals financiële of administratieve zaken. In sommige gevallen zijn ze op zoek naar werk en bieden we ze bij ICS een kans.” Binnen het jaar gaat ICS kijken hoe de verdere coaching kan uitbreiden, door bijvoorbeeld het geven van schoonmaakcursussen of bereik vergroten door de inzet van marketing.

Meer weten over de stichting? Bekijk hieronder het filmpje!