Nieuwsbericht

Groei sociaal ondernemerschap ICS Groep erkend met een PSO-certificering!

ICS Groep heeft een aantal maanden geleden Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat alle werkmaatschappijen van schoonmaakbedrijf ICS Groep, waaronder ICS en AMC Groep, op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren de schoonmaakbedrijven onder de vlag van ICS op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. En daar zijn we trots op!

Sociaal ondernemen bij ICS Groep

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en social return zijn belangrijke HR-thema’s bij ICS Groep. “We proberen zoveel mogelijk vacatures in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we binnen onze sociale onderneming AMC Point, maar ook in samenwerking met sociale werkbedrijven en gemeentes, zoals DSW Rijswijk en gemeente Eindhoven”, aldus Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep). Eenmaal in dienst krijgen de medewerkers de (extra) begeleiding op de werkvloer die ze nodig hebben. Bart: “Hiervoor zijn onze rayonmanagers en objectleiding opgeleid. Daarnaast hebben we een eigen jobcoach in dienst om te zorgen voor de juiste aandacht en begeleiding. Door de PSO-certificering kunnen we nu concreet aantonen wat we altijd al deden.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

PSO Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie of kijk voor meer informatie op www.PSO-Nederland.nl.