De wereld van ICS

Onze kijk op inclusief werkgeverschap

ICS is een mensenbedrijf. We maken deel uit van een branche waarin automatisering steeds meer leidend wordt, maar waar de menselijke kant nog steeds het verschil maakt. Niet alleen mensen die op zoek zijn naar een carrièreswitch kunnen voor een nieuwe baan bij ons terecht, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn van harte welkom.

Sterker nog, wij zijn overtuigd van de waarde van inclusief werkgeverschap. In 2005 zijn we gestart met het actief bieden van arbeidsmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 richtten we onze eigen werkmaatschappij ‘Podium voor Talent’ op, toen nog onder de naam ‘AMC Point’.

Podium voor Talent

Onze werkmaatschappij Podium voor Talent biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (nieuwe) kans. Denk aan mensen met een lichamelijke of geestelijk beperking, mensen uit de bijstand of statushouders. Het doel: ervoor zorgen dat deze mensen een podium krijgen en volwaardig deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Vanaf het begin ligt daarbij de focus op wat iemand wél kan en niet op wat iemand op afstand zet.

Wij stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling door werk en opleidingen aan te bieden. Met bij goed functioneren een vaste baan bij ICS. Zij worden dagelijks begeleid door medewerkers met ervaring binnen het vak. Daarbij maken we veelal gebruik van een buddy-systeem.

Hoe het allemaal begon

Het balletje is gaan rollen na de opmerking ‘’Ik wil ook zo’n schoonmaakschort!’’ van een van de verstandelijk beperkte bewoners van een zorginstelling, waarvoor wij het schoonmaakonderhoud verzorgden. We besloten de vraag of zij inderdaad een rol zouden kunnen spelen in het reguliere schoonmaakwerk om te zetten in actie. Voorzichtig zijn we begonnen met eenvoudige werkzaamheden, veel structuur en vaste begeleiding. En, wat denk je? Het was een groot succes!

De huidige situatie

Succes smaakt meestal naar meer en dat was ook hierbij het geval. Inmiddels richten we ons niet meer alleen op mensen uit de dagbesteding, maar ook op onder andere Wajongers, statushouders en mensen in de bijstand. Daarvoor werken wij samen met gemeenten, werkgeverservicepunten, het UWV en diverse (lokale) initiatieven.

Ook starten we dit jaar opnieuw met een leer-werktraject, in samenwerking met BWorkz. Statushouders kunnen deelnemen aan dit traject, waarin een leer-werkstage en Nederlandse taalcursus worden gecombineerd. Gedurende 17 weken worden de statushouders voorbereid op het werken binnen de schoonmaaktak van ons bedrijf. Daarbij verschuift de scholing steeds verder van klassikaal naar praktijkgericht. Bij het succesvol voltooien van dit traject, bieden we de deelnemers een arbeidsovereenkomst aan.

“We nemen verschillende initiatieven om te komen aan gemotiveerd en vakkundig personeel. Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt uitkomsten. Sociaal ondernemen is voor ons een belangrijk speerpunt. Onze visie: niemand aan de zijlijn.”

Bart van der Sluijs
Algemeen Directeur ICS Groep

Inspiratie voor andere werkgevers

Alleen al in Zuid-Oost Brabant bestaat het onbenut arbeidspotentieel uit maar liefst 38.400 mensen. Door te laten zien wat inclusief werken voor ons betekent, hopen we ook andere organisaties te inspireren en enthousiasmeren.

Onlangs waren we aanwezig bij de lancering van baanzoektmens.nl. Met deze campagne nodigen het UWV en Ergon werkgevers uit om te onderzoeken of zij aantrekkelijk (kunnen) zijn voor de groep ongekend talent, die momenteel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

De sleutel tot succes

Wij zijn ervan overtuigd dat er, met de juiste begeleiding en aandacht, een werkplek is voor iedereen. Het woord ‘trots’ staat hierin voor ons centraal. Wij zijn trots op de stappen die we hebben gemaakt, de samenwerkingen die we zijn aangegaan en de kansen die we hebben kunnen bieden. Ook zijn we trots op onze leidinggevenden en buddy’s voor hun toewijding en het optimaal begeleiden van deze nieuwe medewerkers. Maar laten we ook vooral de mensen die dit traject met ons aangaan niet vergeten. Uiteindelijk zijn zij degenen die het succes van hun eigen traject bepalen!

Samen kunnen we het gewenste doel behalen. Samen elke dag beter!