De wereld van ICS

Duurzaam schoonmaken: : focus op mens en milieu

Duurzaamheid in de schoonmaak draait al lang niet meer alleen om milieu. Ook de mens is een essentieel aspect. Binnen de schoonmaakbranche komt er steeds meer aandacht voor MVO. Dat geldt ook voor ons. In dit artikel vertellen we waarop we ons focussen en hoe we dat precies doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dat is waar de afkorting MVO voor staat. Als bedrijf is het van belang verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij. Het gaat erom dat er rekening gehouden wordt – in activiteiten en processen – met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en eerlijke ketens. Kortom: een evenwicht tussen de drie p’s: profit, people en planet.

Een gezonde werkomgeving als onderdeel van duurzaam schoonmaken

Laten we beginnen bij de mens zelf. Een onmisbaar onderdeel van duurzaamheid in de schoonmaak. Hierbij komen thema’s kijken als:

  • Doorontwikkeling
  • Vitaliteit
  • Verzuimpreventie
  • Sociale betrokkenheid
  • SROI (Social Return On Investment)

Onze mensen zijn voor ons het allerbelangrijkste. Daarom ontwikkelden wij het programma ‘Samen in je kracht’, het duurzame inzetbaarheidsprogramma van ICS. Hierin besteden we aandacht aan het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. Een gedegen opleidingstraject en structurele werkdrukmetingen zijn hierbij onmisbare instrumenten.

Meer lezen over Samen in je Kracht

Aandacht voor milieu

Duurzaam schoonmaken is belangrijker dan ooit. Gelukkig zijn er tal van milieuvriendelijke oplossingen die wij dagelijks inzetten.

Het verlagen van de CO2-uitstoot

Koolstoofdioxide – oftewel CO2 – is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is. Echter komt er steeds meer CO2 vrij als gevolg van menselijke activiteiten. Tijd om dit een halt toe te roepen. Hoe? Door samen ambitieuze doelstellingen te bepalen en maatregelen te nemen.

Wij doen dat bijvoorbeeld door gebruik te maken van 100% groene stroom die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast voorzien we onze medewerkers van elektrische auto’s. Binnen enkele jaren zal ons wagenpark zelfs volledig elektrisch zijn.

Selectieve inkoop

Onmisbaar bij duurzame schoonmaak zijn de schoonmaakmiddelen zelf. We komen later terug op de middelen die we gebruiken, allereerst vertellen we over onze leveranciers.

Het is ons doel om vanaf 2025 uitsluitend duurzaam in te kopen. Daarom selecteren wij onze leveranciers nauwkeurig. Het is van belang dat zij in het bezit zijn van de juiste (duurzaamheids)certificaten en het MVO-beleid hanteren. Ook investeren we in de vervanging van onze schoonmaakmachines. In 2025 willen we namelijk dat al onze machines voorzien zijn van energielabel A.

Verspillingen tegengaan

Van het verbruik van water en productiemiddelen tot het verzuim en verloop van medewerkers. Wij richten ons op het tegengaan van verspillingen in de breedste zin van het woord. Helaas vindt er dagelijks, wereldwijd ontzettend veel verspilling plaats. En we hebben het niet eens altijd in de gaten. Tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om bij te dragen aan een circulaire economie.

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen elke keer opnieuw gebruikt. Dat is te realiseren door zo min mogelijk producten en materialen te gebruiken en tegelijkertijd de afvalproductie zo veel mogelijk te reduceren. Om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie, hebben wij verschillende duurzame concepten ontwikkeld.

  • Het concept ‘Optimize’ helpt ons efficiënte werkroosters creëren aan de hand van data.
  • Het concept ‘A Better Tomorrow’ is een programma dat mensen in alle lagen van de organisatie meeneemt en begeleidt in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze opdrachtgevers én de ketenpartners.
  • Het concept ‘A Better Tomorrow Kids’ brengt duurzaamheid en het belang ervan onder de aandacht bij kinderen op de basisschool. Beter jong geleerd, dan oud gedaan. Toch?

Nog even over de schoonmaakmiddelen die we gebruiken. Ook daarbij richten we ons op duurzame oplossingen.

Bijvoorbeeld ozonwater. Dit water is nog schoner dan kraanwater. Ozon is een molecuul dat is opgebouwd uit drie zuurstofatomen. Het heeft een sterke oxidatiekracht en is daarom heel goed in het desinfecteren van oppervlaktes. Het kan chemische schoonmaakmiddelen die de omgeving aantasten zelfs vervangen. Dat is niet alleen goed voor onze medewerkers en de gebouwgebruikers, maar ook voor het milieu.

Een tweede duurzaam schoonmaakmiddel is probiotica. Met dit middel maken we op een milieuvriendelijk en onschadelijke manier schoon. Het middel bevat biologische bestanddelen in de vorm van micro-organismen. Die organismen komen in de natuur voor en scheiden enzymen af die vuil afbreken.

In enkele gevallen ontkomen we er niet aan om chemicaliën te gebruiken. Puur omdat het anders niet lukt om een oppervlakte schoon te krijgen. Denk hierbij aan het verwijderen van graffiti. Echter maken wij dan áltijd gebruik van absorptiedoeken om te voorkomen dat het middel in het riool terecht komt. We vangen alle chemicaliën op die manier netjes op om het vervolgens als chemisch afval te verwerken.

Meer weten over duurzaam schoonmaken?

Of heeft u een vraag over onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op.