In 2017 werd facilitaire dienstverlener AMC Groep overgenomen door ICS Groep Eindhoven. Een interview over kernwaarden, familiaire bedrijfscultuur en groeistrategie.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Krachtenbundeling, Kruisbestuiving en Korte lijnen

We blikken terug op de afgelopen ‘integratiejaren’. Een interview door Wijchen Zakenvisie met William Vlemmix, directievoorzitter ICS Groep en Haico Klerks, die per 1 mei jl. werd benoemd tot financieel directeur bij ICS Groep. 

Familiaire bedrijfscultuur

“ICS Groep is een echt familiebedrijf”, benadrukt William Vlemmix. “Onze mensen zijn het allerbelangrijkst. Zij staan dagelijks in direct contact met de klant en vertegenwoordigen ons bedrijf. Mijn vader startte in 1976 met ICS, de afkorting voor International Cleaning Services, en had toen al duidelijk groeiambities. We hadden diverse klanten in het onderwijs, werkten voor grootwinkelbedrijven zoals AH en dat zorgde al meteen voor een bredere geografische spreiding van ons werkgebied. Ikzelf studeerde Rechten en werkte naast mijn studie vanaf 1993 parttime in ons familiebedrijf. In die tijd kwam de ISO-certificering net in beeld en dat was mijn eerste klus binnen ICS. Tijdens zo’n certificeringstraject leer je veel mensen binnen de organisatie persoonlijk kennen en krijg je een goede feeling met het bedrijf en de waarden waarvoor we staan. Op dat moment hadden we ons hoofdkantoor in Eindhoven en een dependance in Arnhem. In de jaren ’90 werden er ook steeds meer grote opdrachten openbaar aanbesteed. Wij bleken hiervoor een goede neus te hebben en waren behoorlijk succesvol met inschrijvingen op interessante projecten o.a. bij Defensie. We maakten een mooie groei door en in 2001 namen we een collega-bedrijf in Loosdrecht over. Wij hadden een jaaromzet van ca. 5 miljoen en zij deden zo’n 4,5 miljoen; in een klap een verdubbeling van de omzet en het aantal medewerkers. De overname betekende voor ons een betere vertegenwoordiging op een interessante markt in het westen van het land. Ik werd benoemd tot directeur van de vestiging Loosdrecht met de opdracht om de portefeuille verder uit te breiden en een soepele integratie binnen de ICS groep te realiseren. Een mooie uitdaging, die ik met beide handen aangreep. Niet lang daarna besloot mijn vader een stapje terug te doen en vanaf 2002 ben ik eigenaar en directievoorzitter van ICS Groep. We groeiden daarna gestaag en succesvol door en in 2007 versterkte Bart van der Sluijs als algemeen directeur het managementteam. Rond 2016 realiseerden wij een omzetgroei naar zo’n 35 miljoen euro en vroegen ons af welke volgende stappen we wilden zetten.“

Een klik vanaf de eerste kop koffie

William Vlemmix vervolgt: “Toevallig kwamen we in 2016 in gesprek met Jan Kersten van AMC. Al bij de eerste kop koffie voelde het goed, we hadden meteen een klik. AMC had een vergelijkbare familiaire bedrijfscultuur en hanteerde dezelfde kernwaarden als ICS. Een mogelijke overname viel bij beide partijen dan ook meteen in goede aarde. Helaas werd Jan tijdens het overnametraject ziek en overleed vrij snel daarna. Met de erfgenamen is de overname echter tot volle tevredenheid in maart 2017 afgerond.”

De overname bleek een succesvolle stap, want het betekende een flinke groei van klanten, medewerkers en omzet. “Wij geloven niet in een overname die platweg alleen is gebaseerd op omzet. Het moet vooral ook passen in onze groeistrategie. Er is sprake van een positieve kruisbestuiving tussen AMC en ICS. Met name op cateringgebied, specialistische reiniging en social return brengt AMC veel expertise in, ICS heeft daarentegen veel ervaring in aanbestedingen en een landelijk netwerk. Een verbreding van ons dienstenpakket en tegelijkertijd vergroting van het marktaandeel. Als Wijchens bedrijf werkte AMC vooral regionaal en had niet de landelijke dekking zoals ICS. Grote en tevreden klanten van AMC Wijchen liepen daardoor in hun andere vestigingen in Nederland vaak tegen praktische problemen aan. Die klanten kunnen nu voor al hun vestigingen bij één en dezelfde partner terecht. Kortom, veel synergie, veel kruisbestuiving en in alle opzichten win-win.”

Haico Klerks is al jarenlang directeur en het gezicht van AMC en maakte de integratie binnen ICS vanaf 2017 mee. “De overname door ICS is een uitstekende keuze gebleken. ICS onderscheidt zich door goed werkgeverschap, de medewerkers zijn gepassioneerd en kwaliteitsbewust, en dit vertaalt zich in een klantvriendelijke service. AMC kreeg na de overname de mogelijkheid om operationeel zelfstandig door te gaan en daarbij vooral te profiteren van de voordelen van de overname. Zo werd bijvoorbeeld de tak specialistische reiniging binnen AMC ingebracht. Daarnaast kwamen de ICS districten West-Midden en Noord-Oost onder mijn leiding, dus echte kruisbestuiving. Bij overnames zijn medewerkers geneigd om hun eigen taken en verantwoordelijkheden af te schermen en soms neemt men een afhoudende positie in. Door de ruimte en de slagkracht die AMC kreeg sloeg dit soort sentimenten al snel om in saamhorigheidsgevoel en teamgeest.” William Vlemmix vult aan: “We hebben deze geleidelijke integratie op dezelfde manier doorgevoerd als indertijd in Loosdrecht. Organisaties, medewerkers en cultuur groeien zo organisch en solidair samen. Dit versterkt je basis voor volgende strategische stappen.”

Speerpunten

Per 1 mei jl. is Haico Klerks benoemd tot Financieel Directeur binnen ICS groep. “Een mooie uitdaging, waar ik mijn ambitie volop in kwijt kan”, benadrukt Haico. “Het past goed bij me, omdat het geen traditionele financiële directiefunctie is. Ik krijg naast Finance ook de verantwoordelijkheid over bedrijfsbureau, HR, Recruitment en ICT. Abdullah Sari heeft als Operationeel Directeur Noord alle klanten boven de lijn Delft-Nijmegen en daarmee de regio’s West-Midden en Noord-Oost van mij overgenomen. Stefano De Palma vervult de functie van Operationeel Directeur Zuid. Mijn collega Jan Hoestra is Commercieel Directeur en als voltallige directie van ICS Groep zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

William Vlemmix knikt instemmend: “Onze speerpunten voor de komende jaren zijn verder groeien in catering, bijvoorbeeld met maaltijdverzorging bij zorginstellingen, onder meer in samenwerking met Holland Food Service. Verder zien we groeikansen in het segment zorg en welzijn met arbeidsintensieve schoonmaak o.a. in de gehandicaptenzorg en medisch specialistische zorg. Een belangrijk segment is transport en logistiek, waar we vaak de combinatie schoonmaak en cateringservices verzorgen. Verder de openbaar vervoerssector met schoonmaak van treinen en bussen. En uiteraard blijft het MKB een belangrijke doelgroep, waar we in de volle breedte onze specialismen kunnen aanbieden. Op dit moment realiseren we met ca. 2400 collega’s een jaaromzet van 53 miljoen euro, ons doel is groeien naar 70 miljoen. Maar alléén met behoud van onze kernwaarden! Die staan namelijk aan de basis van alle succesvolle ontwikkelingen van ons familiebedrijf. In 2021 willen we onder één naam ICS Groep verder groeien en is de samenvloeiing van AMC en ICS prima volbracht.”

Bron: Wijchen Zakenvisie

<< Terug naar nieuws