Blog: Ondernemen is kansen zien, maar vooral ook risico’s afdekken

Re-integratie van een medewerker. Welke verantwoordelijkheden moeten we hier als werkgever zelf nemen? Lees de blog van Bart van der Sluijs.

Blog: Ondernemen is kansen zien, maar vooral ook risico’s afdekken

Ondernemer zijn betekent in mijn geval ook dat ik als werkgever verantwoordelijk ben voor de medewerkers bij ICS. En als werkgever moet ICS mee betalen aan de uitkering van zieke medewerkers aangezien wij eigen risicodrager zijn. Tot zover geen hogere wiskunde. Gaat een medewerker ziek uit dienst, dan kan het zo zijn dat ICS Groep als werkgever maximaal 10 jaar lang een verhoogde premie moeten betalen voor een medewerker die al jaren niet meer in dienst is. Daarom heeft het verzuimbeleid al voor de invoering van bovengenoemde wetgeving (2014) een prominente rol in onze organisatie. Maar soms kom je al brainstormend tot nieuwe inzichten…

Risico’s ombuigen naar kansen

Creatief, ondernemend en optimistisch zoals we bij ICS zijn denken we graag in kansen. Hoe kunnen we als schoonmaakbedrijf nog actiever omgaan met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers? En dan denken we graag verder dat de standaard fysio-abonnementen, budgetcoach of ondersteuning bij het stoppen-met-roken. Ons hoger doel is te zorgen dat het voor onze medewerkers fysiek en mentaal mogelijk blijft om gezond de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar te halen!

Re-integratietrajecten in eigen beheer

Door de data van afgelopen jaren eens goed onder de loep te nemen, kwamen we tot een aantal belangrijke conclusies. Onder andere door de toenemende vergrijzing wordt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers binnen ICS steeds hoger (2017: 47,2 jaar), de krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds groter en de scoringskans van de medewerkers in de schoonmaakdienstverlening bij re-integratiebureaus – van werken naar werken – is laag (2017: geen succesvolle externe re-integratietrajecten). Op de eerste twee zaken ligt, zoals eerder verteld, al enige tijd de focus. Maar door het lage slagingspercentage met re-integratiebureaus loopt onze premie op. Welke verantwoordelijkheden moeten we hier als werkgever zelf nemen?

Mijn antwoord: een grote verantwoordelijkheid. Daarom gaan we de re-integratietrajecten in eigen beheer uitvoeren. Re-integratiemanager Marjolein ziet, door haar arbeidsdeskundige achtergrond, volop mogelijkheden. En daar werd ik enthousiast van. We gaan nog meer kijken naar de benutbare mogelijkheden van de arbeidsongeschikte medewerker. Laten we vooral aandacht geven aan datgene wat iemand wél kan in plaats van niet kan. Want iets wat aandacht krijgt groeit!

In de praktijk: van schoonmaakmedewerker naar…

Concreet betekent dit dat we kijken naar herplaatsingsmogelijkheden, functieaanpassingen, maar ook omscholing naar andere banen zoals orderpikker in de logistiek, vrachtwagenchauffeur of verkeersregelaar. We gaan de aankomende tijd aan de slag met de verdere invulling en opzetten van deze re-integratietak. We verwachten dat we hierdoor de instroom van medewerkers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) binnen 2 jaar met 50% verminderen. Bijkomend voordeel is dat als we hierin slagen onze ziektewetpremie naar beneden gaat. Omdat dit wordt doorbelast aan de medewerker in de aftrekpost gedifferentieerde premie werkhervattingskas, gaan zij dus netto meer verdienen. Een win-winsituatie.

 

Bart van der Sluijs
Algemeen directeur
ICS Groep b.v.

<< Terug naar verhalen