Nieuwsbericht

Zorgaanbieder Reinaerde gunt schoonmaak aan ICS

Start van een veelbelovende samenwerking

Maarten Schenkelaars, Bid-manager ICS: “We hebben deze aanbesteding ingestoken vanuit ons sociale hart. Hoe kan ICS bijdragen aan de dagelijkse zorg en welzijn van de cliënten van Reinaerde? Ons antwoord: we zetten onze medewerkers in hun kracht en zorgen voor een samenspel. Samen met de cliënten en medewerkers van Reinaerde behalen we de kwaliteit en voldoen we aan de hygiënerichtlijnen.”

ICS wist de juiste snaar te raken met haar offerte en liet een aantal grote schoonmaakdienstverleners achter zich. “We hebben een partner gevonden die bijdraagt aan onze behoefte aan resultaat- én klantgerichte schoonmaak en meer inspraak voor cliënten. Daarnaast krijgen cliënten de mogelijkheid om samen met de medewerkers van ICS te helpen schoonmaken. Zo ontwikkelen zij kwaliteiten die voor henzelf en de omgeving van waarde zijn,” vult inkoper Isaäk-Jan Bronnewasser aan.

De totstandkoming van de samenwerking tussen ICS en Reinaerde is het door ICS gewenste gevolg van de  inspanning en inleving van ICS in de zorgsector. Per november 2017 bundelt ICS haar zorgactiviteiten in een nieuwe werkmaatschappij: ICS Zorg & Welzijn.

Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Vanuit lokaal perspectief bieden zij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Reinaerde sluit met haar dienstverlening aan op elke levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.