De wereld van ICS

Van schoonmaak naar soft services

Schoonmaakdiensten worden steeds meer onderdeel van een breed pakket aan facilitaire diensten. Die trend wordt niet gekeerd. Het resultaat? Betere dienstverlening en synergievoordelen voor onze opdrachtgevers. Dat brengen we al in praktijk met dochter C4U Nederland. Er is wel een grens aan de uitbreiding van de dienstverlening: “We blijven ons richten op de soft services. Daar hebben we het meeste verstand van.”

Het integreren van facilitaire diensten heeft de toekomst!

Veel organisaties en bedrijven zijn bezig om efficiënter en Lean te gaan werken. Integrated Facility Management (IFM) draagt hieraan bij en sluit naadloos aan op het Lean gedachtengoed. Bij IFM wordt het gehele pakket aan facilitaire diensten – inclusief het management – door één partij ingevuld. De ontwikkelingen in Lean worden binnen organisaties breed doorgevoerd, ook in de facilitaire dienstverlening. Behoefte aan een slimmere manier van werken, meer samenwerking en synergie tussen de verschillende facilitaire onderdelen. Dit maakt de facilitaire dienstverlening flexibeler en er kan beter worden ingespeeld op veranderingen en marktontwikkelingen.

De 3 grootste voordelen:
• 1 aanspreekpunt;
• verhoging (interne) klanttevredenheid;
• verlaging van integrale kosten, door efficiëntere organisatie.

Behoefte bij het middensegment

C4U Nederland is een dochteronderneming van ICS Groep en is ontstaan uit de vraag vanuit bestaande opdrachtgevers om regie te voeren over het gehele pakket aan facilitaire diensten. Denk hierbij aan: schoonmaak, catering, receptiediensten, binnen- en buitenbeplanting, gladheidsbestrijding, afvalinzameling en -verwerking, sanitaire supplies en ongediertebestrijding.

We zorgen voor een goede samenwerking in de facilitaire keten. Van de werkvloer tot aan het strategische niveau. Door deze goede basis kunnen we als volwaardige partner optrekken en sparren over de mogelijkheden binnen het integrale facilitaire contract. “We zien dat niet alleen de grote corporate bedrijven hier behoefte aan hebben, maar juist ook het middensegment.” In een krimpende markt met druk op de kosten biedt IFM vele oplossingen. Alle diensten worden in één contract samengevoegd. Een single point of contact en één facilitair team dat verantwoordelijk is voor alles dat er op de vloer gebeurt.

Blijven innoveren in co-creatie met onze opdrachtgever

Samen met de opdrachtgever blijven we op zoek naar mogelijkheden om het werk slimmer in te delen. Dit doen we bijvoorbeeld in scrumsessies. Wij overtuigen en inspireren onze opdrachtgevers met creatieve concepten, design en slimme logistiek. Wat levert dit op? Een langdurige samenwerking, vol innovatie, optimale ontzorging en het behalen van de gezamenlijke strategische doelstellingen.

Hoe IFM bijdraagt aan een ‘Great place to work’?

Wij geloven we dat een schone, gezonde en veilige leefomgeving mensen productiever en gelukkiger maakt. Ons motto luidt niet voor niets: ‘We creëren een fantastische plek om te werken en te leven!’ Dit gaat verder dan alleen schoonmaak. Alle facilitaire soft services leveren hier een bijdrage aan. Iets wat ICS Groep in de breedste zin aanbiedt.

Zoals ook uit onderzoek is gebleken, blijkt de mate waarin medewerkers kunnen presteren in direct verband te staan met de werkomgeving waarin zij verblijven. Medewerkers zijn het meest productief en hebben de hoogste werkprestaties in een schone kantooromgeving. Een vuile en niet opgeruimde kantooromgeving leidt tot ergernis en spanning onder de medewerkers. Door de omgeving aan te passen aan hun behoeften, zorgen organisaties voor betrokken en gemotiveerde medewerkers die hun werk optimaal kunnen doen.

 

Bart van der Sluijs
Algemeen directeur
ICS Groep b.v.