Nieuwsbericht

Statushouders zijn gestart met opleidingstraject van Seiso en ICS

Samen met Seiso Opleidingen gaat ICS Groep landelijk statushouders opleiden. De basisvakopleiding Schoonmaakmedewerker en trainingen Nederlandse taal en werkcultuur zijn onderdeel van het opleidingstraject. Daarnaast lopen de statushouders werkstages bij ICS Groep.

We zijn van start!

In samenwerking met Gemeente Eindhoven zijn er elf statushouders gestart. Deze kandidaten zijn door Seiso Opleidingen voorafgaand aan het traject getoetst op taal, leervermogen en interesse. Het opleidingstraject duurt in totaal zes maanden, waaronder een werkstage van drie maanden. Voor het invullen van de werkstage is er gekozen om reguliere schoonmaak en specialistisch vloeronderhoud te combineren. De werkstage is gestart met een presentatie, vervolgt door een workshop bij de opdrachtgever. Hoe is het nou echt om achter een schrobmachine te staan? Na het voltooien van het traject komen de nieuwe schoonmaakmedewerkers in dienst bij ICS.

Van een probleem naar nieuwe kansen

Krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven. Toch zien we dat dit ‘probleem’ ook kansen biedt. “We nemen verschillende initiatieven om te komen aan gemotiveerd en vakkundig personeel. Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – waartoe ook statushouders behoren – biedt uitkomsten. Sociaal ondernemen is voor ons een belangrijk speerpunt. Onze visie: niemand aan de zijlijn.” – aldus Bart van der Sluijs, Algemeen Directeur ICS Groep.

De succesfactor? Persoonlijke aandacht

In de werkstage besteden we veel tijd aan persoonlijke aandacht; ook na plaatsing. Dit is van doorslaggevend belang. Van alle plaatsingen van krachten met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2018 is 74% na zes maanden nog steeds werkzaam bij onze opdrachtgevers. Een uitzonderlijk hoog percentage waar we erg trots op zijn!