Nieuwsbericht

Seiso en ICS gaan statushouders opleiden tot talenten in de schoonmaak

Samen met Seiso Opleidingen gaat schoonmaakbedrijf ICS Groep landelijk statushouders opleiden. De basisvakopleiding Schoonmaakmedewerker en trainingen Nederlandse taal en werkcultuur zijn onderdeel van het opleidingstraject. De statushouders lopen daarnaast stage bij ICS. Dit werd bevestigd door de ondertekening van het convenant Statushouders Inclusief. Naast Seiso en ICS sluit ook leer- en werkcentrum Werkvloer aan als samenwerkingspartner.

Podium voor talent

Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep): “Sociaal ondernemen is voor ons een belangrijk aandachtpunt waar wij binnen ICS veel in investeren. Onze visie: niemand aan de zijlijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een podium voor zijn of haar talent krijgt. De samenwerking met Seiso Opleidingen is hiervan een mooi voorbeeld. Bovendien zijn we door de krapte op de arbeidsmarkt continu op zoek naar nieuwe bronnen en kansen. Het convenant is een goede invulling van onze doelstellingen.” Het opleidingstraject neemt zo’n zes maanden in beslag, waarna de nieuwe schoonmaakmedewerkers in dienst komen bij ICS.

Veel aandacht voor taal en cultuur

Rob Huijnen (directeur van Seiso Opleidingen): “Door de combinatie van opleiden en het opdoen van werkervaring leveren we samen met ICS een bijdrage aan een vlottere integratie en inburgering van de statushouders. De taalbarrière is groot, waardoor het gevoel van ‘ergens bij horen’ vaak ontbreekt bij de statushouders. Tijdens het traject is er dan ook veel aandacht voor de Nederlandse werkcultuur en de Nederlandse taal.”

Over Seiso Opleidingen

Seiso Opleidingen is gevestigd in Oirschot en verzorgt naast opleidingen en trainingen binnen de schoonmaakdienstverlening, ook de plaatsing van opgeleide mensen vanuit een social return situatie.

Op de foto: Rob Huijnen (directeur Seiso Opleidingen) en Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep).