Nieuwsbericht

Samenwerking busmaatschappij Keolis en ICS

Sinds 1 januari 2020 verzorgt ICS Groep op een zestal locaties het rijklaar- en schoonmaakproces van bussen én reiniging van kantoren en pauzeruimtes voor busmaatschappij Keolis. Zo zijn we actief op de Keolis-locaties Almere Haven, Almere Buiten, Montfoort, Amersfoort, Bunnik en Mijdrecht. Het contract kent een looptijd van vier jaar.

Een gelijkwaardige kwaliteitspartner

Keolis Nederland zocht een schoonmaakpartner die voldoet aan de eisen die Keolis ook voor zichzelf stelt. Een partner, die sociaal en verantwoord onderneemt, die kwaliteit en processen borgt met de gecertifieerde kwaliteitssystemen ISO-14001 en ISO-9001. ICS staat voor sociaal en duurzaam ondernemen met een hoog schoonmaakkwaliteitsniveau. Naast de gevraagde ISO-certificaten beschikt ICS Groep ook over NEN4400-1 en niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Hieruit blijkt de ambitie om uitstekende dienstverlening te combineren met zorg voor mens en omgeving. Het feit dat ICS Groep veel relevante ervaring opgedaan bij openbaar vervoersbedrijven zoals GVB, BRU, NS Stations en Connexxion, maakte de keuze voor ICS Groep gemakkelijk.

Samen ontwikkelen

Keolis heeft uitgesproken tevreden te zijn na de eerste maand van samenwerking en een duidelijk verschil te zien ten opzichte van de laatste maanden van 2019. “De communicatie verloopt heel prettig. ICS Groep luistert en reageert adequaat met een productieve houding”, aldus Keolis. In een eerste evaluatie is de wens uitgesproken om samen door te ontwikkelen. ICS Groep draagt punten aan om het werk veiliger en werkbaarder te maken, zoals het maken van een veiligheidsvideo voor schoonmaakmedewerkers. ICS Groep gelooft dat informatie op deze manier helder overkomt en beter beklijft.

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en social return

Belangrijke thema’s voor zowel Keolis als ICS Groep zijn duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en social return. Er is met elkaar gesproken over het aanbieden van ontwikkeltrajecten aan onder andere leerlingen van het ROC en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders. Ook is het idee ontstaan om schoonmakers op leeftijd – met meer ambitie – de kans te bieden om zich, via Keolis, gefaseerd te laten omscholen tot buschauffeur.

Over Keolis

Keolis Nederland verzorgt openbaar vervoer in Gelderland op de Veluwe, in Midden-Overijssel, in Twente, in de provincie Utrecht, Almere en op het treintraject Zwolle-Kampen-Zwolle-Enschede. Keolis zet zich in om mensen op een ontspannen en veilige manier met bussen en treinen naar hun bestemming te brengen. Keolis onderscheidt zich door flexibiliteit en minder rijden volgens een vaste dienstregeling met grote bussen die lang niet altijd vol zitten. Keolis verandert van trein/busvervoerder naar een vernieuwende aanbieder door nieuwe, alternatieve vormen van mobiliteit te introduceren. Zo worden sommige ritten uitgevoerd door een buurtbus of flexbus. En maken ze haltes beter bereikbaar met deelfietsen of een taxiservice.

© Foto’s – afkomstig van website Keolis