De wereld van ICS

Pilot Ozonwater High Tech Campus Eindhoven afgerond

In de eerste maanden van dit jaar vond er bij High Tech Campus Eindhoven een pilot met ozonwater plaats. Gedurende deze pilot zijn de traditionele manier van schoonmaken en het schoonmaken met ozonwater met elkaar vergeleken. Het doel van de pilot was inzicht verkrijgen in de mate waarin ozonwater de reguliere schoonmaakproducten kan vervangen. Deze vervanging draagt namelijk bij aan minder verspilling van schoonmaakproducten, verpakkingen, transportbewegingen en CO2-uitstoot en leidt daarnaast tot minder vervuild afvalwater.

Ozonwater

Wat is ozonwater? Ozonwater is water dat door middel van ozon is gestabiliseerd. Het reinigt effectief en heeft een hygiënische werking. Met ozonwater worden bacteriën, virussen en schimmels namelijk voor maar liefst 99,99% geëlimineerd. Daarnaast is ozonwater veiliger en gezonder, voor zowel de schoonmakers als de gebruikers van het pand. Door het gebruik van ozonwater kunnen dagelijkse reinigingsmiddelen worden vervangen door een volledig duurzaam schoonmaakproduct.

De pilot

Tijdens de pilot zijn de traditionele schoonmaakmethode en de ozonwatermethode met elkaar vergeleken. Bij het gebouw waar de pilot plaatsvond zijn de begane grond en de tweede verdieping schoongemaakt met ozonwater en de eerste en derde verdieping met reguliere schoonmaakmiddelen. Zo konden we de kwaliteit van twee methodes en de schoonbeleving van de pandgebruikers goed met elkaar vergelijken.

De resultaten

De ervaringen van zowel de pandgebruikers als de schoonmakers zijn overwegend positief. De pilot heeft laten zien dat ozonwater geen residu achterlaat, in tegenstelling tot reguliere schoonmaakmiddelen. Dit maakt het schoonmaken van spiegels, RVS, donkere oppervlaktes en wanden gemakkelijker. Daar komt bij dat het niet schadelijk is voor mens en natuur. Het grootste nadeel van het gebruik van ozonwater blijkt de geurbeleving. De reguliere producten hebben een lichte aangename geur, welke bij ozonwater niet aanwezig is. Gelukkig hebben we daar een oplossing voor. Door een geurdiffuser op de werkwagens te plaatsen ontstaat er namelijk toch een positief effect op de geurbeleving. Kortom, ozonwater is een kwalitatief goede, duurzame vervanging voor reguliere schoonmaakmiddelen.

Het vervolg

Er zijn verschillende methodieken om water om te zetten in ozonwater. We gaan nu onderzoeken welke methodiek we het beste kunnen toepassen op de campus. Dit verwerken we in de businesscase. De volgende stap is om het gebruik van ozonwater op de hele campus uit te rollen.