Nieuwsbericht

Nijmeegs Montessori College stapt over op dagschoonmaak

Het Nijmeegse Montessori College en ICS hebben de afgelopen jaren een interessant traject doorgemaakt. In de vijf schoolgebouwen – vier in Nijmegen, één in Groesbeek – is de switch gemaakt van middag-/avondschoonmaak naar dagschoonmaak. ICS en het Montessori College werken inmiddels zes jaar tot grote tevredenheid van beide partijen samen.

Sjef Martens, directeur ICT, facilitair en organisatie van de scholengemeenschap, legt uit. “Wat wij hebben gemerkt in dit nieuwe gebouw is dat je het eerst door en door moet kennen om de schoonmaak goed uit te kunnen voeren. Het is een lastig gebouw. Omdat het een zogenaamd split level-gebouw is en ook omdat de leerlingen tussen de lessen door en in de pauzes overal mogen vertoeven. Er is niet één aula, ze mogen overal verblijven. Dus krijg je een heel ander type beleving, maar ook een ander type gebruik. En dat heeft z’n weerslag op de schoonmaakwerkzaamheden. Na elke leswissel is er rommel en dan ziet het gebouw er de hele dag niet fraai uit. Daarom is uiteindelijk gekozen voor schoonmaak, die globaal plaatsvindt tussen tien en zes uur. Aanvankelijk was dat tussen drie en zes uur.”

Proefprojectje

Het Montessori College telt zo’n 1850 leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Er werken zo’n 225 mensen, waarvan 175 docenten, en er zijn voor de vijf gebouwen 10 schoonmakers beschikbaar.

Sjef: “De schoonmaak in de verkeersstraten vindt nu tijdens de lessen plaats. Dan is er vrijwel niemand en kunnen de schoonmakers van ICS ongehinderd werken. Dus we zijn feitelijk van middag/avond-schoonmaak meer naar dagschoonmaak gegaan. De schoonmakers die met de grote machines de loopstraten schoonmaken beginnen zelfs eerder, al om tien uur. Dat beviel in ons proefproject zo goed, dat het er nu gedurende de hele dag fijner, schoner en frisser uitziet.”

Aanspreken

Bea Roosemalen van ICS is blij met de werkwijze, waarvoor samen met het Montessori College is gekozen. “Het gebouw wordt nu de hele dag bijgehouden. Voordeel is ook dat de leerlingen overdag zien dat er schoongemaakt wordt. Die gooien hun afval niet meer zo makkelijk naast de prullenbak, maar erin. Onze schoonmakers hebben niet de bevoegdheid om leerlingen op de vloer aan te spreken. Maar de school had er geen probleem mee als dat incidenteel wel eens gebeurde. Schoonmakers mogen nu leerlingen er op aanspreken als ze iets op de grond gooien in plaats van in een afvalbak. Het is iets nieuws, een schoonmaker die een leerling corrigeert. Maar het werkt wel!”

Sjef: “Schoonmakers zijn geen pedagogische krachten, ze hebben geen ervaring in de aanpak van leerlingen. Maar soms kan een enkele opmerking ook heel goed werken. Als ze dat op een normale, menselijke manier doen, kan dat zeker. Het schoonmaken en het schoonhouden van het gebouw is dan ook een item voor de kinderen.”

Meerwaarde

Sjef: “De meerwaarde voor de schoonmakers van ICS is dat ze niet om drie uur nog aan de hele schoonmaak hoeven te beginnen, maar dat de werkzaamheden nu over de hele dag worden uitgesmeerd. Na drie uur is er dan volop tijd voor de leslokalen en toiletten, om die bijvoorbeeld wat grondiger aan te pakken.

Effect

Het Montessori College heeft inmiddels een positief effect onder de leerlingen gemerkt. “Die accepteren dat er af en toe iets over hun opruimgedrag wordt gezegd, maar zijn zelfs nu ook bewuster bezig met de school schoonhouden. Ze zullen nu sneller iets oprapen, wat per ongeluk niet ín, maar náást de prullenbak terecht is gekomen”, vertelt Bea. “We hebben hier heel veel ruimten waar schoongemaakt kan worden zonder dat er geluidsoverlast geproduceerd wordt. Ook dat maakt het mogelijk om aan dagschoonmaak te doen. Leslokalen en kantoren kun je overdag niet schoonmaken. Dat gebeurt dus na drie uur. Of na vier of zelfs na vijf uur. Maar ruimten die intensief gebruikt worden, zoals toiletgroepen, worden wel twee keer per dag schoongemaakt, tussen de middag en aan het eind van de dag. Het is anders schoonmaken dan in een pand, dat aan het eind van de dag leeg en verlaten is. Maar ICS is flexibel genoeg om zich aan de omstandigheden aan te passen.”

Core-business

Sjef: “Voorwaarde is dat het schoonmaken het onderwijs nooit mag storen. Onderwijs is onze core-business, die moet altijd doorgaan. Maar dat geldt ook voor klus-zaken als boren enzo. Dat moet ook in de pauzes gedaan worden, ná de lestijden. Feit is wel dat dit gebouw zich bij uitstek leent voor dagschoonmaak. Ik denk niet dat ieder schoolgebouw daar zonder meer geschikt voor is. Een apart geval zijn onze sportzalen. Daar stoppen wij om drie uur, maar om vijf uur staan externe gebruikers als sportverenigingen klaar om er te gaan sporten. Daar heb je dus relatief een heel korte tijd om schoon te maken. We onderzoeken nu of het een optie is om daar bijvoorbeeld voor de dag uit, in de ochtend schoon te gaan maken.

Bewustwording

Jan Strookman, manager corporate accounts van ICS, noemt als belangrijk effect bij dit concept de bewustwording van de leerlingen. “Niet alleen leerlingen, maar ook het personeel van de scholengemeenschap pikt het positief op. Mensen binnen dit schoolgebouw worden zich bewuster van de afvalproblematiek en ruimen automatisch meer op als ze zien dat er schoongemaakt wordt.”

Sjef: “Ik vind het ook niet erg als er terwijl ik zit te werken een schoonmaker binnenkomt om de prullenbak te legen en het bureau even af te nemen. Als ik alleen ben zonder afspraak kan dat.”

Consequenties

Voor ICS heeft de switch positieve consequenties in bijvoorbeeld het vinden van geschikt personeel. Bea: “Wij hebben geen schoonmakers, die het naast een baan overdag doen. Onze medewerkers werken alleen bij ons en hebben er geen baan naast. Jan vult aan: “De huisvrouw die om negen uur haar kinderen naar schoon brengt en ze om twaalf uur weer wil halen, kan drie uur bij ons werken. Dat zijn mensen met een gezin, die kun je ‘s avonds om zes uur vaak niet krijgen. En, niet onbelangrijk, met dagschoonmaak wordt wel iets meer gevraagd van onze mensen. Het moet iemand zijn die goed getraind is en die het werk snapt.”

“We willen ernaar streven dat de schoonmakers van ICS het gevoel hebben dat ze bij ons horen. Dat vormt tevens de beleving, waarin die mensen werken”, sluit Sjef af.