Nieuwsbericht

Nieuw contract ICS en Commanderij College

De operationele ontzorging stond voorop bij de keuze voor een nieuwe schoonmaakdienstverlener. Hoe ICS dat doet? Door de klant altijd een stap voor te zijn. “Op de werkvloer leren we de medewerkers te signaleren. Niet alleen schoonmaakgerelateerde zaken, maar ook technische mankementen en gedrag van leerlingen”, aldus Stefano de Palma (operationeel manager Regio Zuid). Op het laatste aspect speelt ICS in met haar gedragsveranderende aanpak in het onderwijs.

Bewustwording van gedrag

Door middel van een onderzoeksmethode brengt ICS de factoren in kaart voor het al dan niet opruimen van afval. Staan er genoeg afvalbakken? Zijn de regels duidelijk? Wordt het goede voorbeeld gegeven door de docenten? ICS maakt hierbij gebruik van een eenvoudig model om gedrag van scholieren én medewerkers te verklaren, voorspellen en beïnvloeden. Uit het onderzoek volgen gefundeerde maatregelen om het gedrag met betrekking tot afval op school zodanig te veranderen dat de school er netjes uitziet en conciërges, catering- en schoonmaakmedewerkers zich kunnen focussen op hun kerntaken.

Over Commanderij College

Het Commanderij College is een brede scholengemeenschap waar leerlingen terecht kunnen voor alle richtingen van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De onderwijsrichtingen zijn verdeeld over vier locaties. Er zijn drie locaties in Gemert (havo/vwo, vmbo en pro) en een locatie in Laarbeek (vmbo). Op het Commanderij College zitten 2800 leerlingen en werken ruim 300 medewerkers.