De wereld van ICS

Met samenwerken sta je steviger

Ketensamenwerking betekent soms je eigen belang opzij zetten voor het groter doel: het belang van de klant. Domeinoverschrijdend kennis en kunde delen past bij deze tijd. Ieder voor zich kan nauwelijks nog – alles draait uiteindelijk om efficiëntie en resultaat. Ook voor ICS Groep. Wij willen niet de grootste zijn. Wél de beste. In onze focusmarkten, in kwaliteitsborging en professionalisering van bedrijfsprocessen. En in ketensamenwerking.

Gezamenlijke campagne gericht op gedragsverandering binnen onderwijs

Bij bijvoorbeeld Fontys en High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is het niet meer weg te denken. ICS Groep gaat hierbij in de lead. Samen met Fontys startten we in oktober 2016 met een aantal facilitaire contractpartners een campagne: FONS, dat staat voor Fontys Opgeruimd Netjes Schoon. Doel is om van Fontys gezamenlijk de fijnste en schoonste leer- en werkomgeving van Nederland te maken; een omgeving waarin mensen prettiger werken en beter presteren. Daarin hebben studenten en medewerkers zelf ook een belangrijke rol. Daarom zetten we met ketenpartners en studenten meerjarige FONS-campagnes uit om het terugbrengen van rest- en zwerfafval op alle locaties te stimuleren. Bijvoorbeeld met de campagnes Kiddy Ride Police Patrol, een politiepatrouille die toeziet op schoon, de beveiliging van schoonmaakmedewerkers en Instagram-acties zoals #FONSPRAAT en de FONS selfie-actie. Dit resulteert in bewustwording en leidt tot gedragsverandering.

Pilot met sensoring basis voor toekomstige integrale aanpak

Bij de High Tech Campus werken wij met facilitaire partners samen binnen een zogenoemde ‘FM-coalitie’. Momenteel stellen we een business case op voor sensoring. Door op basis van bezettingsdata slim schoon te maken, richten we het schoonmaakproces nog efficiënter in. Dit najaar starten we met een pilot. Blijkt die succesvol, dan haken de coalitiepartijen aan: deze data zijn immers niet alleen voor schoonmaak interessant. Doel is om het sensorenproject uit te breiden en een integrale aanpak – één beleid – te hanteren. Voor circulariteit gaat dit eveneens op; gezamenlijk inventariseren we welke materialen en middelen de campus op- en afgaan en hoe dat circulair het beste kan.

Ketensamenwerking: transparantie, proactiviteit en vertrouwen

Met samenwerken sta je uiteindelijk steviger. Maar het kan ook weerstand oproepen. Want het vraagt om transparantie, proactiviteit en vertrouwen. Om de bereidheid informatie te delen die je eerder alleen voor jezelf hield. Pas dan staat het belang van de klant écht voorop. ICS Groep gaat graag in de lead om samen met haar partners en opdrachtgevers te zorgen voor een productieve en gezonde leef- en werkomgeving. Een fantastische plek creëren om te werken en te leven – dát is onze ambitie. En met samenwerken lukt dat het best.

 

Romy Waterman
Manager business development & large accounts
ICS Groep b.v.