De wereld van ICS

Kwaliteit, continuïteit & zelfvertrouwen dankzij taalontwikkeling

In 2019 deed Stichting Lezen en Schrijven een oproep aan werkgevers binnen de schoonmaakbranche. Er moest meer aandacht besteed worden aan de aanpak van laaggeletterdheid. Van alle onderzochte sectoren was de schoonmaakbranche hierin namelijk koploper. Binnen ICS vinden wij het enorm belangrijk dat onze medewerkers de Nederlandse taal beheersen. Niet alleen omdat dit het verrichten van de werkzaamheden vereenvoudigt, maar ook omdat het bijdraagt aan de zelfredzaamheid van onze medewerkers. Met trots kunnen we stellen dat de taalcursus momenteel de meest gekozen optionele cursus is binnen de ICS Academy.

Trainingen en cursussen in de ICS Academy

ICS is altijd op zoek naar talent en vanuit die gedachte krijgt iedere medewerker de kans om zich te ontplooien. Trainingen en cursussen bieden wij aan in onze eigen ‘ICS Academy’. Op die manier zorgen we ervoor dat continu leren en ontwikkelen op een effectieve en gestructureerde manier wordt vormgegeven.

In ons opleidingsbeleid wordt samen met iedere medewerker een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld. Deze wordt gevormd aan de hand van drie verschillende aspecten: ‘operational excellence’, ‘klantspecifieke opleidingen’ en ‘invullen ambities’. Na een intakegesprek start de nieuwe medewerker onder begeleiding van een docent met de vakopleidingen en onze eigen ICS-cursussen. Het persoonlijke leertraject van iedere medewerker volgen we gedurende het gehele dienstverband bij ICS.

Kwaliteit, continuïteit en zelfvertrouwen

Goed opgeleide, gelukkige medewerkers leiden tot betere prestaties, een lager ziekteverzuim en minder verloop. Daardoor borgen we kwaliteit en continuïteit op de werkvloer, wat leidt tot een kwalitatief betere dienstverlening en daarmee een hogere medewerkers- én klanttevredenheid. Daarnaast is ICS een bedrijf met topsportmentaliteit. Altijd het beste uit jezelf willen halen: dát is ICS.

Wij bieden verplichte en optionele trainingen en cursussen. Onze taalcursus is optioneel; een medewerker mag hier zelf voor kiezen. Voor een groot aantal medewerkers stelt de leidinggevende voor om deel te nemen aan deze cursus, maar medewerkers mogen ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben, bijvoorbeeld tijdens een ontwikkelings- of functioneringsgesprek.

De taalcursus in beeld

De ICS taalcursus is opgebouwd uit 15 lessen van een dagdeel en is geschikt voor medewerkers met zeer uiteenlopende moedertalen. Dit komt onder andere door het gebruik van woordkaarten. Deze kaarten zijn speciaal ontwikkeld voor het vergroten van de woordenschat en zijn gericht op 10 alledaagse thema’s, waaronder: familie, gezondheid, werk en wonen. Op iedere kaart is een duidelijke afbeelding zichtbaar, met daaronder het woord én het bijbehorende lidwoord. Met deze woordkaarten kunnen diverse opdrachten worden uitgevoerd, waaronder memory. Zo vergroten de cursisten op een ontspannen manier hun woordenschat. Wij richten ons gedurende de cursus aanvullend ook op het werkveld van de medewerkers, bijvoorbeeld schoonmaak of catering, en de bijbehorende werkzaamheden en materialen. Op die manier zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun werk gemakkelijker uit kunnen voeren en beter kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen.

Jaarlijks ronden 50 tot 60 van onze medewerkers de taalcursus met succes af. Daardoor voelen zij zich prettiger in hun werk en zijn zij meer zelfredzaam binnen de maatschappij. Dat is iets wat ICS als mensenbedrijf enorm belangrijk vindt. Onze medewerkers staan namelijk hoe dan ook altijd centraal.

‘’Altijd het beste uit jezelf
willen halen: dát is ICS’’