Historie

45 jaar ICS in vogelvlucht

In 1976 begon de nu 75-jarige Piet Vlemmix jr. met een schoonmaakbedrijf, dat hij International Cleaning Service noemde. Vijfenveertig jaar later is ICS Groep een toonaangevende speler op de Nederlandse markt van facilitaire dienstverleners met een omzet van 55 miljoen Euro per jaar. En de rek is er nog lang niet uit. Een overzicht in vogelvlucht aan de hand van een gesprek met zijn zoon; eigenaar en directievoorzitter William Vlemmix.

Het begin

Het stoppen van schoonmaakbedrijf Vlemmix in 1976 was voor Piet jr. het startsein om voor zichzelf te gaan beginnen. Piet was toen 31 jaar. “Hij noemde het bedrijf ICS. Dat staat voor International Cleaning Service Nederland BV. Dat was een vooruitstrevende naam, die niet gehinderd werd door enige expansiedrang”. Zijn vrouw Tineke Vlemmix hielp fanatiek mee in de goed lopende zaak: ze deed de administratie en beantwoordde de telefoon, want Piet was vaak op pad én hij was algemeen directeur en operationeel manager tegelijk. “Op een gegeven moment – dat zal rond 1980 geweest zijn – zijn wij verhuisd naar de Kruburg in Eindhoven. Daar hadden we een woonhuis met een bedrijfspand aan de achterzijde.

Naamsbekendheid

Vanaf het begin van de jaren ‘80 mochten voetbalclubs met bedrijfsnamen op hun shirt gaan spelen. Niet alleen de profclubs, maar ook de hoogst spelende amateurclubs hadden een ‘shirtsponsor’. Zo kwam de naam ICS op de shirts van amateurvereniging SV Blerick terecht; destijds één van de toonaangevende topamateurverenigingen in de hoofdklasse. En tot op de dag van vandaag is ICS terug te vinden als sponsor, maar ook support zij verschillende maatschappelijke initiatieven.

De groei zette flink door

In 1987 verhuisde ICS naar de toen nog nieuwe wijk Achtse Barrier, naar een bedrijfspand aan de Fransebaan. Dat was het eerste echt grotekantoorpand van het bedrijf. “Heel belangrijk in de ontwikkeling van ICS was de komst van de Europese aanbestedingen. Daarmee scoorde ICS heel goed bij defensie- en onderwijsinstellingen. ICS opereerde 80 procent binnen de provincie, maar het aandeel búiten de provincie nam mede hierdoor snel toe. Het pand aan de Fransebaan werd daarom al snel te klein, dus verhuisden wij in 1993 opnieuw, nu naar een pand aan de Langendijk, op industrieterrein De Hurk. Met deze verhuizing maakte ICS ook een belangrijke professionaliseringslag: De huisstijl werd serieuzer, er kwam meer kantoorpersoneel, we creëerden afdelingen en de omzet ging zienderogen omhoog. Mét aansprekende namen. Zo kan ik me nog goed herinneren dat we Albert Heijn als nieuwe klant hebben binnengehaald”.

Aandelen-overname

In 2002 nam William het volledige ICS-aandelenpakket over van zijn vader. William’s zeven jaar jongere broer Peter, die ook al zeven jaar bij ICS
werkte, besloot in goed overleg elders zijn geluk te gaan vinden. “In dat jaar verhuisden wij naar het huidige pand aan Le Havre in de Achtse Barrier. Mijn strategie in deze periode was onder andereom te groeien met het bedrijf door ons fanatiek op het overnamepad te begeven. Een mooi voorbeeld is de overname van Grodijk, een schoonmaakbedrijf uit Loosdrecht. Door deze overname werd ICS in een klap twee keer zo groot en met zo’n 700 medewerkers in dienst. Mijn vader bouwde in de jaren daarna, tot medio 2008, langzaam af en ik stortte me volledig op het
aansturen van het bedrijf.”

Ontstaan van tweehoofdige directie

In 2006, 2007 opereerde ICS steeds meer landelijk met kantoren in Eindhoven, Arnhem en Loosdrecht. Het bedrijf groeide door en had behoefte aan een modern management, dat hielp de ambities van ICS verder vorm te geven. “Ik zocht iemand naast mij. Iemand die zich kon bekommeren om de voorkant van het bedrijf, iemand die goed is in commercie en marketing en die de komende 20 jaar het gaspedaal zou willen indrukken. Op dat moment kwam Bart van der Sluijs in beeld. Wij waren buren en woonden in hetzelfde appartementencomplex. We zagen elkaar regelmatig in de lift en kletsten over elkaars werk. Bart was enthousiast, dus ik nodigde hem uit voor een borrel, en van het een kwam het ander. Uiteindelijk is Bart in 2007 aan boord gekomen. Toen was hij nog geen mede-eigenaar. Dat gebeurde in 2008, toen hij zich gecommitteerd heeft aan ICS. Sinds die tijd heeft hij 30% van de aandelen in handen.”

Ideale combinatie

In de jaren na 2008 blijkt de combinatie William Vlemmix en Bart van der Sluijs de ideale te zijn. Waar Bart zich vooral bezighoudt met de ‘buitenkant’, bewaakt William ‘de achterdeur’. “Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvullen, we kunnen soms knetterende ruzie maken, maar uiteindelijk komt daar altijd iets moois uit. We weten nagenoeg alles van elkaar, zowel zakelijk als privé. We kunnen dus na vijftien jaar inmiddels lezen en schrijven met elkaar. We hebben het middenkader van het bedrijf opnieuw ingericht en we zijn op basis van een gezamenlijk vormgegeven strategie gaan werken.”

 

Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvullen, we kunnen soms knetterende ruzie maken, maar uiteindelijk komt daar altijd iets moois uit."

William Vlemmix

Toetreding tot top 10 van schoonmaakbedrijven na overname AMC

“In 2017 kwamen we in gesprek met het Wijchense schoonmaakbedrijf AMC, een bedrijf van bijna 600 medewerkers. Met de toenmalige eigenaar, Jan Kersten, zijn Bart en ik een kop koffie gaan drinken. Het voelde meteen goed en dat resulteerde in een fantastische overname van AMC. Dezelfde klik was er met de toenmalige directeur Haico Klerks, nu financieel directeur in ons directieteam. De overname van schoonmaakbedrijf AMC zorgde ervoor dat ICS zich in één klap kon plaatsen tussen de grotere schoonmaakbedrijven van het land.”

Ontstaan focusmarkt Zorg & Welzijn en bredere taken

ICS zag, door overnames en autonome groei, de omzet tussen 2017 en 2020 verder stijgen naar 50 miljoen Euro. “Vooral in onze focusmarkt Zorg & Welzijn hebben we een stevige positie ingenomen, waarbij we naast schoonmaak steeds meer zorgondersteunende taken zijn gaan uitvoeren; denk aan het doen van de was, beddenreiniging en verzorgen van maaltijden. Onze medewerkers zijn daardoor een echt verlengstuk geworden van de zorg. Door de vergrijzing verwachten we dit soort taken steeds meer uit te gaan voeren.”

Anno 2021 is ICS een gezond bedrijf met een jaaromzet van ruim 55 miljoen Euro en 2.850 mensen in dienst, verdeeld over 14 werkmaatschappijen. De overnames van het bedrijf Propers in april 2020 en Schoonmaak Onderneming Nederland (SON) in december 2020 zijn de laatste acquisities geweest. “En ook in de toekomst blijven we alert. Als er zich mooie kansen voordoen, zijn we zeker bereid nieuwe overnames te doen. En uiteraard blijven we hard werken om mooie opdrachten uit de markt te halen. Daarom hebben we eind 2019 Jan Hoestra als commercieel directeur aan ons team toegevoegd.”

Anno 2021 is ICS een gezond bedrijf met een jaaromzet van ruim 55 miljoen Euro en 2.850 mensen in dienst."

1976
Piet Vlemmix start schoonmaakbedrijf.
1979
Opening eerste kantoor aan Kruburg te Eindhoven en uitbreiding in de dienstverlening naar de regio Limburg.
1980
ICS als ‘shirtsponsor’ van amateurvereniging SV Blerick.
1985
In Arnhem wordt een regiokantoor geopend.
1987
De groei raakt in een stroomversnelling door voornamelijk werving van schoonmaak van militaire kazernes en grootwinkelbedrijven en de komst van de Europese aanbestedingen.
1993
William Vlemmix start fulltime bij ICS. ICS verhuist
dat jaar naar een nieuw kantoorpand aan de Langendijk in Eindhoven.
2001
Overname Inside Cleaning Services te Zoetermeer.
ICS is vanaf nu actief in de regio’s Zuid, Midden, Noord-Oost en West.
2002
William neemt ICS over en het hoofdkantoor verhuist naar Le Havre in Eindhoven. Ook wordt schoonmaakbedrijf Grodijk overgenomen.
2007
& 2008
De directie wordt uitgebreid met de komst van Bart van der Sluijs als algemeen directeur en mede-eigenaar. Piet Vlemmix neemt afscheid van ICS. ICS telt 1.100 medewerkers.
2012
ICS Neemt Endi over, een specialist op het gebied
van woningcorporaties en reiniging trappenhallen.
2015
Nieuwe positionering en huisstijl van ICS wordt
geïntroduceerd.
2017
Door de overname van AMC komt er een uitbreiding
in het dienstenpakket met catering én social return.
2018
& 2019
ICS wordt uitgeroepen tot beste schoonmaakbedrijf
van Nederland door MT:1000.
2020
Overname Propers (april) en SON in december.
2021
Positionering en huisstijl ICS Groep worden
geïntroduceerd. ICS beschikt over 6-hoofdige directie, een jaaromzet van ruim 55 miljoen Euro en 2850 mensen in dienst.
Swipe
2.800
medewerkers
tot uw dienst
45
jaar ervaring
8,7
klanttevredenheid
1.150
tevreden
klanten
ICS belofte

Samen elke dag beter