ICS Groep en NS Stations versterken samenwerking

ICS Groep en NS Stations versterken samenwerking

ICS Groep en NS Stations zijn al partners sinds 2012. Dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking blijkt uit het feit dat deze in 2022 wordt versterkt. Het aantal te onderhouden stations wordt dan namelijk flink uitgebreid.

‘’We zijn erg blij dat we het partnership met NS mogen voortzetten in het nieuwe contract. We leveren nu op 40 stations met veel plezier en succes onze diensten en nu mogen we aan de slag in het gehele zuiden van het land. Dat is een geweldig vooruitzicht en we zijn er klaar voor. We hebben heel veel zin om aan de slag te gaan met datagedreven schoonmaak en om de doorontwikkeling van de ketensamenwerking op een duurzame en sociale wijze te realiseren’’, aldus Romy Waterman, Business unit manager OV & Transport bij ICS Groep.

NS Stations

NS Stations zorgt ervoor dat de 401 stations en bijbehorende stationsomgevingen die zij beheert comfortabele en gastvrije plekken zijn. Voor reizigers, stationsbezoekers, maar ook voor het dorp of de stad waar het station zich bevindt. Zij richt zich hierbij op de pijlers: (ver)bouwen van stations, stationsmanagement, een goed serviceaanbod, exploitatie van het station en gebiedsontwikkeling.

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed NS: “Samen met ProRail zetten wij ons iedere dag in voor stations die schoon, heel en veilig zijn. Deze elementen zijn van essentieel belang voor een gastvrij ontvangst en een aangenaam verblijf van reizigers gedurende hun reis. Wij zijn dan ook blij dat we onze samenwerking met facilitair dienstverlener ICS Groep hebben verlengd en verder uitgebouwd. Zij zijn een partij die weet wat wij belangrijk vinden, zodat de schoonmaak (financieel) efficiënt, duurzaam, klantgericht, maar ook datagestuurd en met oog voor de schoonmakers wordt ingericht.”

Een partner in duurzaamheid, datagebruik en ketensamenwerking

NS Stations vindt een aangenaam verblijf voor de reiziger van groot belang en wil daaraan bijdragen door schoon te maken op het juiste moment, op de juiste plek. Zij zochten dan ook een partner die aantoonbaar en het beste in staat is om bestaande concepten en ketensamenwerking door te ontwikkelen om zo de beleving van de reiziger te kunnen optimaliseren. Maar ook datagedreven schoonmaak en duurzaamheid waren leidende principes voor een (verdere) samenwerking.

Perceel Zuid

Vanaf 1 juli 2022 zal ICS Groep alle 138 NS stations van Perceel Zuid gaan onderhouden. Deze stations zijn gelegen in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en in een deel van Zuid-Holland en Gelderland. Daarmee worden maar liefst 98 stationsterreinen aan de onderhoudsportefeuille van ICS Groep toegevoegd.

‘’Het is een geweldig vooruitzicht om alle stations in het zuiden van het land te gaan onderhouden. We zijn er klaar voor!’’

Romy Waterman
Business unit manager OV & Transport