Nieuwsbericht

ICS gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder Niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Met het behalen van niveau 3 tonen we aan te beschikken over een officiële CO2-emissie-inventaris en kwantitatieve reductiedoelstellingen van onze eigen CO2-uitstoot. We worden ons steeds bewuster van onze CO2 uitstoot en de impact die we daarmee hebben op onze omgeving.