Nieuwsbericht

Fanatieke e-Drivers bij ICS Groep

Laten we eerlijk zijn, als relatief kleine speler in de markt gaan we geen grote verschillen maken. Maar alle kleine beetjes helpen. En met het gegeven dat ons wagenpark de grootste bron van CO2-emissie is, zoomen we hier graag op in. De CO2-uitstoot stijgt wereldwijd, terwijl die juist moet dalen. Bij ICS hebben we ons afgevraagd wat onze bijdrage kan zijn aan deze daling.

Sinds februari 2016 betrekt ICS alle medewerkers in een campagne voor zuiniger, veiliger en schadevrij rijden. Dit vertaalt zich in de deelname aan het programma e-Driver. In totaal neemt 63% van de medewerkers met een bedrijfsauto deel aan het programma. Alle deelnemers worden met trainingen en kennistesten gestimuleerd tot veiliger en duurzamer rijgedrag. De kracht zin hem in de herhaling: iedere zes weken worden nieuwe inzichten en tips gedeeld. “We worden uitgedaagd door iedere zes weken een online test in te vullen. Dit is heel toegankelijk en door iedereen uit te voeren op je telefoon of tablet. Door de onderlinge competities wordt je extra getriggerd. We willen allemaal de beste en dus de zuinigste rijder zijn”, aldus Anne van Heesch, rayonmanager ICS Regio Zuid en fanatiek deelneemster.

Bijdrage aan duurzaamheid

Romy Waterman, Continuous Improvement Medewerkster, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het KAM-beleid (kwaliteit, arbeid en milieu) ziet goede resultaten op het gebied van duurzaamheid: “Tijdens de jaarlijkse audits voor CO2-Prestatieladder niveau 3 en ISO 14001 worden we met de neus op de feiten gedrukt. Door de interne competitie, zien we dat de afgelopen jaren het brandstokgebruik met minimaal 1% per jaar is gedaald. Onze medewerkers zijn fanatiek en daardoor dragen ze bij aan onze duurzaamheidsdoelen. Bewust of onbewust.”

En nu doorpakken

Naast minder brandstofverbruik heeft het programma ook tot doel minder ongelukken en beter weggedrag. Romy: “We hebben het MVO-keurmerk ‘Veilig en duurzaam op weg’ niveau 1 op zak. We voldoen aan een aantal parameters, maar willen nu doorstomen naar het zwaardere niveau 2. Om dit te behalen moeten er een minimale percentage medewerkers actief deelnemen. Én ruimvoldoende scoren op verkeersinzicht, het beheersen van de verkeersregels en Het Nieuwe Rijden. Een mooie uitdaging voor dit jaar.”