Nieuwsbericht

Kennisplatform DidZ voor ondersteuning MVO binnen de zorg

Duurzaamheid in de Zorg (ookwel: DidZ) is een kennisplatform, opgericht om de zorgsector te kunnen ondersteunen in het verbeteren van de duurzame bedrijfsvoering. Door verschillende expertises samen te brengen, is het mogelijk gemaakt om via één aanspreekpunt organisaties te adviseren en te begeleiden in vrijwel alle facetten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Gezamenlijk kennisplatform

Met het platform, dat wij hebben opgezet in samenwerking met de Eetgemak Groep, Care Culinair, @Arbo en Orbisk, wordt advies en begeleiding geboden voor een duurzame bedrijfsvoering van de zorgorganisaties, die in lijn ligt met de ‘Green Deal Duurzame zorg voor gezonde toekomst’.

In de ‘Green Deal Duurzame zorg voor gezonde toekomst’ zijn afspraken vastgelegd om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Enerzijds wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Anderzijds draagt de zorgsector bij aan milieueffecten en klimaatverandering als een van de vervuilers. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is daarom in het belang van deze sector.

In kaart brengen van de mogelijkheden

Met DidZ willen de initiatiefnemers zorgorganisaties bewustmaken van de mogelijkheden die er zijn om de bedrijfsvoering te verduurzamen en tegelijkertijd tevens kosten te besparen. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden op het gebied van maaltijdoplossingen en soft- en hard services, advies voor afval- en waterverbruik en training en duurzame inzet van personeel.

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.didz.info.