Nieuwsbericht

Community coachprogramma: ICS bundelt talent en kennis

Als we nu niets doen, groeit de kloof.

“Wist je dat meer dan tien procent van de Eindhovenaren onder de armoedegrens leeft? Dit was al zo voordat corona ons land in een crisis stortte. En realiseer je je dat na corona – naast een economische – ook een sociale crisis volgt? Hierdoor groeit het aantal mensen met problemen.”

Lees het volledige artikel in Frits – tekst Fridy Duterloo, Sandra van der Heijden

Community coachprogramma: Bedrijven coachen goede doelen

Binnen het community coachprogramma koppelt Samen voor Eindhoven mensen uit het bedrijfsleven negen maanden aan goede doelen in de Brainportregio. Via coaching en begeleiding lossen zij een specifiek vraagstuk op. Aan de hand van de sociale innovatie-methodiek van Samen voor Eindhoven zet de maatschappelijke organisatie samen met de bedrijfscoach ambitie, prioriteiten en belangrijkste organisatievraagstukken op papier.

ICS Groep bundelt kennis en talent

Een prachtig voorbeeld van een succes van dit coachprogramma is de implementatie van een slimme IT-oplossing bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. Onstaan door de samenwerking met een bedrijfscoach van ICS Groep en Power-S (uit het netwerk van ICS). Door deze IT-oplossing worden hulpvragers en vrijwilligers nu efficiënt en effectiever aan elkaar gekoppeld.

De Werkplaats Financiën, die mensen met schulden helpt, gaat deze IT oplossing nu ook implementeren.

Door het implementeren van een slimme IT-oplossing bij maatschappelijke organisaties, wil ICS een bijdrage leveren aan de grote kloof tussen arm en rijk. Een sociaal vraagstuk waar we in onze branche ook veel mee te maken hebben.