De wereld van ICS

Captains of Cleaning: De komst van de nieuwe CSRD-richtlijn

In de aflevering van Captains of Cleaning van 22 juni jl. is onze Adviseur Duurzaamheid & Inkoop, Bryan Valkenburg, te gast. Samen met de andere tafelgasten bespreekt presentator Rens de Jong de sociale kant van schoonmaken, het belang van innovatie en de impact op mens en milieu.

Bryan is bij het gezelschap aangeschoven om meer te vertellen over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese richtlijn verplicht steeds meer bedrijven vanaf 2024 om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. In de aflevering wordt onder andere besproken wat er met de komst van deze richtlijn verandert en waarom dit zo belangrijk is.

Binnen ICS zijn we hier al volop mee bezig; er is namelijk geen tijd te verliezen. De nieuwe richtlijn laat ons niet langer kijken naar alleen de gegevens van de eigen organisatie, maar naar de gegevens van de gehele keten. Volgens Bryan is dit dan ook een fantastische ontwikkeling voor de maatschappij:‘’ Vroeger had je een strategie op duurzaamheid, nu heb je een duurzame strategie; dat is heel iets anders! Ik denk dat het een fantastische ontwikkeling is, omdat de transparantie wordt vergroot en dit het gemakkelijker maakt om op een eerlijke manier zaken te doen.’’

Bekijk de aflevering hier: 

Alle bedrijven die nog moeten starten met het in kaart brengen van de duurzaamheidsdata raden aan om deze publicatie van de Autoriteit Financiële Markten te bekijken.

''Vroeger had je een strategie op duurzaamheid, nu heb je een duurzame strategie; dat is heel iets anders!''

Bryan Valkenburg
Adviseur Duurzaamheid & Inkoop