Nieuwsbericht

Bossche woningcorporatie Zayaz kiest voor ICS Groep

Per 1 januari 2021 verzorgt ICS Groep de glasbewassing van de wooncomplexen van de Bossche woningcorporatie Zayaz. De looptijd van de overeenkomst bedraagt drie jaar met vijf keer de mogelijkheid om dit met een jaar te verlengen.

De woningcorporatie huisvest ruim 30.000 mensen in meer dan 13.000 woningen in de regio ’s-Hertogenbosch. ICS Groep en Zayaz zijn oude bekenden. Zo’n acht jaar geleden voerden ICS er schoonmaakonderhoud uit in algemene ruimtes zoals trappenhallen.

‘Glasbewassing zonder zorgen’ was onder andere belangrijk voor Zayaz, evenals kwaliteit, veiligheid en communicatie. Andere doelen van de aanbesteding betroffen het vinden van de best passende leverancier, een goede balans tussen kwaliteit en kosten en passende doelen en afspraken voor contractbeheer. Doelstellingen die hand in hand gaan met de drie pijlers van ICS Groep: kostenbesparing en medewerkers- en klanttevredenheid.

Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken wil Zayaz mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Zayaz’ kernwaarden zijn dan ook integriteit, dienstbaarheid, in verbinding én met een gezonde zakelijkheid. ICS Groep kijkt uit naar een jarenlange samenwerking.