Nieuwsbericht

Benoeming directie ICS Groep

Met ingang van 1 mei aanstaande vinden er drie benoemingen plaats op directieniveau van ICS Groep. Met de benoemingen wordt de communicatie tussen de operatie en administratieve afdelingen verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd.

De benoemingen dragen volgens de hoofddirectie – Algemeen Directeur Bart van der Sluijs en Directievoorzitter William Vlemmix – bij aan nog kortere lijnen, zowel intern als extern. Daarmee doen zowel ICS-medewerkers als onze klanten hun voordeel. Met de tactische en strategische beslissingsbevoegdheden die Haico Klerks, Stefano De Palma en Abdullah Sari met de benoemingen verkrijgen, kan volgens de hoofddirectie nog sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen bij de klant. Met de aanstelling van Commercieel Directeur Jan Hoestra in december 2019 is de directie van ICS Groep compleet en kijkt ze vol vertrouwen naar de toekomst.

Financieel Directeur

Operationeel Directeur Regio West-Midden en Noord-Oost Haico Klerks wordt per 1 mei benoemd tot Financieel Directeur. Het Bedrijfsbureau en afdelingen HR, Recruitment en Finance vallen hiermee onder zijn verantwoordelijkheid. Haico zal onder andere de HR-afdeling verder vormgeven, op basis van het beleid dat de hoofddirectie op statutair niveau formuleert. Tevens draagt Haico in zijn nieuwe rol eindverantwoordelijkheid voor afdeling ICT en de implementatie van een ERP-systeem van softwareontwikkelaar AFAS. Met dat systeem realiseert ICS Groep meer inzicht in processen, wordt de klant nog beter bediend en dienstverlening geoptimaliseerd. De automatisering van de bedrijfsvoering met het ERP-systeem, dat vanaf 1 januari 2021 operationeel is, betekent een grote stap voorwaarts. Volgens de hoofddirectie weet Haico als geen ander wat er speelt binnen de operatie. Met zijn kennis sluiten de administratieve processen straks nóg beter aan op de operationele.

Operationeel Directeur Zuid

Stefano De Palma, momenteel Operationeel Manager Regio Zuid, vervult per ingang van 1 mei de functie van Operationeel Directeur Zuid. Als Operationeel Manager Regio Zuid is Stefano al geruime tijd werkzaam voor ICS Groep. De benoeming behelst een uitbreiding van Stefano’s huidige takenpakket. In zijn nieuwe rol draagt hij eindverantwoordelijkheid over alle klanten onder de lijn Delft-Nijmegen en is hij eindverantwoordelijk voor de afdeling specialistische reiniging. Op basis van zijn prestaties en zijn klantgerichte en no-nonsenseaanpak heeft Stefano, aldus de hoofddirectie, laten zien toe te zijn aan deze mooie, volgende stap binnen ons bedrijf.

Operationeel Directeur Noord

Abdullah Sari, nieuw bij ICS Groep, wordt met ingang van 1 mei benoemd tot Operationeel Directeur Noord. Abdullah wordt eindverantwoordelijk voor alle klanten boven de lijn Delft-Nijmegen, en neemt hiermee de regio’s onder Haico’s huidige verantwoordelijkheid over, namelijk West-Midden en Noord-Oost. De benoeming en daarmee de toetreding tot de directie van ICS Groep is, zo motiveert de hoofddirectie, toe te schrijven aan Abdullah’s staat van dienst en vakinhoudelijke kennis. De aanstaande Operationeel Directeur Noord heeft zo’n vijfentwintig jaar ervaring in de schoonmaakbranche, bij onder andere ISS Facility Services als rayonmanager en business unit manager. In 2007 maakte hij de overstap naar Eurest Services, multiservice-partner voor facilitaire organisaties, van Compass Group om aldaar de schoonmaakdienstverlening op te zetten voor Nederland. Na twaalfenhalf jaar maakte Abdullah in het najaar van 2019 de overstap naar het Duitse Kärcher, wereldleider op het gebied van reinigingstechnologie, en bekleedde daar de functie van salesmanager municipal.

Overdracht klanten AMC Groep naar nieuwe Operationeel Directeuren

Vanaf 1 mei worden de klanten van ICS Groep en AMC Groep verdeeld onder de Operationeel Directeuren Noord en Zuid, conform de grenslijn Delft-Nijmegen.