Altijd het beste uit jezelf halen dat is ICS
De wereld van ICS

'Altijd het beste uit jezelf halen: dát is ICS'

‘Het belangrijkste is dat we met elkaar in ontwikkeling blijven. Een tevreden medewerker betekent een tevreden klant. En dat begint altijd intern, door te weten wat er speelt.’ Lees hier de blog van Annemiek de Jong, HR manager ICS Groep.

‘Weet je wat we het belangrijkste vinden?’ trapt HR-manager Annemiek de Jong van ICS Groep af. ‘De mens. Dat ligt hartstikke voor de hand zou je denken. Toch is het belangrijk te blijven zeggen dat onze medewerkers hoe dan ook centraal blijven staan.’

Oog voor de medewerker en continue verbetering

‘Waarom dat belangrijk is? Omdat we deel uitmaken van een branche waarin automatisering steeds meer leidend wordt, maar waar de menselijke kant nog steeds het verschil maakt. Kijk naar AFAS.’ Met de investering in deze softwareoplossing kiest ICS voor meer inzicht in bedrijfsprocessen door ze te automatiseren. Eén systeem voor tal van verschillende processen beoogt meer efficiëntie en een flinke professionaliserings-boost. Na een jaar lang voorbereiden was het 1 januari van dit jaar eindelijk zover: het werken met AFAS begon. ‘Maar, we kunnen nóg zoveel systemen bouwen; zonder onze mensen zijn we nergens. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd hebben we een aantal HR projecten bedacht, met ieder z’n eigen focus. De één gericht op de uitvoerende medewerkers, de ander op leidinggevenden, op producten en dienstverlening en onze interne HR-afdeling. Daarmee willen we ons op alle vlakken zo optimaal mogelijk ontwikkelen en onze dienstverlening optimaliseren. De rode draad in al deze projecten is dan ook: oog voor de medewerker en continue verbetering.’

Samen werken aan dat wat beter kan

‘In een OGSM (*) ligt ons HR-beleid voor de komende vijf jaar niet alleen vast, maar koppelen we daaraan ook gelijk actiepunten. Heel concreet, begrijpelijk en tastbaar, voor iedereen in de organisatie. We hebben ons beleid van alle kanten bekeken en zijn het schema vanuit zoveel mogelijk invalshoeken gaan invullen. Samen elke dag beter en onze kernwaarden TOET – Trots, Oog voor detail, Eigenaarschap en Trouw – lijken op het eerste gezicht misschien niet heel concreet. Dat hebben we ondervangen door te omschrijven hoe we zoiets relatief abstracts concreet willen bereiken en vervolgens vertaald naar projecten met meetbare doelstellingen. We vragen veel van onze medewerkers – we willen immers dat de klant tevreden is – maar tegelijkertijd investeren we veel. Door die balans word je uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. Dát is nou precies die topsportmentaliteit waar we het altijd over hebben, we willen de beste zijn, niet de grootste. Dit doen we door altijd, ongeacht op welk onderdeel, te blijven werken aan dat wat beter kan.’

Tevreden medewerkers en tevreden klanten

‘Het belangrijkste is dat we met elkaar in ontwikkeling blijven. Een tevreden medewerker betekent een tevreden klant. En dat begint altijd intern, door te weten wat er speelt. Daarbij is het belangrijk dat werknemer en leidinggevende een goede relatie hebben. Eén waarbij zo’n beetje alles besproken kan worden en dat men elkaar weet te vinden. Men moet zich onderdeel voelen van de ICS familie. In veel gevallen is dat nu al zo. Ik denk ook dat mensen om die reden graag bij ICS werken. Maar ik denk dat we onszelf daarin nóg meer kunnen onderscheiden.’

(*) een opzet voor een strategisch businessplan dat helpt bij het helder maken van visies aan de hand van strikte goals, objectives, strategieën, KPI’s en maatregelen; een strategisch planningsschema red.