De revolutie van de gunningscriteria
De wereld van ICS

Aanbesteden, een aparte maar uitdagende wereld!

Als Top-10 speler in de schoonmaakmarkt ontkomt ook ICS als schoonmaakbedrijf er niet aan om in te schrijven op Europese aanbestedingen. Zo lang ons klantenbestand bestaat uit een gezonde mix van onderhands verkregen opdrachten en gewonnen Europese aanbestedingen doen wij met plezier (selectief) mee aan de Europese trajecten.

Kennis over professionele schoonmaak

De laatste twee jaren hebben we ons team uitgebreid met medewerkers met kennis uit de advieswereld. Deze kennis heeft ons een nog breder beeld gegeven van het inschrijven op aanbestedingen. Regelmatig voeren we de discussie over het nut van aanbesteden. In veel gevallen is een Europese aanbesteding een loterij, in sommige gevallen een ‘moetje’ vanuit de opdrachtgever en in weer andere gevallen erg juridisch ingestoken. Zonde wat ons betreft, aangezien het vormgeven en inschrijven op een aanbesteding elke partij veel tijd (en dus geld) kost.

Hoe kunnen we aanbesteden aantrekkelijker maken?

Bovenstaande is bijvoorbeeld op te lossen door een langere contracttermijn (onbepaalde tijd?) weg te geven. Maar hoe kunnen we het voor elkaar echt interessant maken? Als u als opdrachtgever ons alles vertelt over uw organisatie, dan kunnen wij een offerte voor schoonmaakdiensten aanbieden die daadwerkelijk op uw organisatie is geschreven. En een aanbieding die ‘fun to read’ is. We zoeken hier niet naar uw algemene missie of visie, maar veel meer naar de opzet van uw afdeling facilitair management, hoe u de cultuur in uw organisatie zou beschrijven en waarom u regie wilt voeren of juist een klant-leverancier relatie wenst.

Wees specifiek!

Daarnaast geeft beantwoording van een gunningcriterium dat een daadwerkelijk probleem in uw schoonmaakcontract beschrijft, u zo interessante inzichten in wat voor een dienstverlener u in huis kunt halen. Veel meer dan te vragen naar de inrichting van een communicatiematrix of de wijze van kwaliteitscontrole. Denk hierbij aan een oplossing voor de toiletgroep die stinkt. Kiest u dan voor de inschrijver die binnen budget een keer extra gaat schoonmaken of de inschrijver die, ook binnen budget, de toiletten van de muur af haalt, stankafsluiters plaatst en vervolgens het reguliere programma afwerkt. Aan u de keuze welke schoonmaakbedrijf het beste bij uw organisatie past!