Nieuwsbericht

A Better Tomorrow Kids van start met het eerste thema: energie

A Better Tomorrow Kids is nu echt begonnen. Deze week starten de deelnemende basisscholen met het eerste thema: energie. Aan de hand van theorie in combinatie met klassikale en individuele praktijkopdrachten leren de leerlingen alles over dit onderwerp.    

Binnen het eerste thema leren de kinderen wat (duurzame) energie is, waar het vandaan komt en hoe energie kan worden bespaard. Zij gaan hiervoor zowel thuis als op school aan de slag. Zo wordt gezamenlijk in de klas gekeken wat iedereen al weet over energie en hoe energie op school wordt opgewekt. Ook wordt in de klas gebrainstormd over creatieve manieren om beter met energie om te gaan. Individueel onderzoeken de leerlingen hoeveel energie er in de huiselijke omgeving wordt gebruikt en bedenken zij manieren om dit verbruik te kunnen verminderen.

Een terugblik op de kick-off

Ruim een maand geleden, op De Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs, maakten de leerlingen van de basisscholen De Heydonck en De Zevensprong uit Best voor het eerst kennis met A Better Tomorrow Kids. Na een korte introductie gingen zij aan de slag met het maken van een zonnetoren of windmolen. Benieuwd hoe deze kick-off is verlopen? Bekijk de video hier.

A Better Tomorrow Kids

Om een duurzamere wereld te creëren voor onszelf en onze toekomstige generaties is actie benodigd. Vanuit die gedachte heeft ICS Groep A Better Tomorrow Kids ontwikkeld. Met deze leermethode stimuleren we op interactieve wijze bewustwording en een verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Zodat we samen, ieder op zijn eigen manier en naar eigen kunnen, bijdragen aan een duurzame toekomst. Bekijk de website voor meer informatie.